Här är hen du ska hylla på Mors dag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Underskattad och underutnyttjad – men avgörande för att trygga liv

Under tiden du läser den här meningen hinner åtta barn födas någonstans på vår jord. Så i dag vill vi stå upp för alla barnmorskors möjlighet till utbildning och stöd så att de kan göra det som de är bäst på – trygga liv, skriver Mariam Claeson och Jerker Liljestrand från Bill & Melinda Gates Foundation.

DEBATT. Under varje sekund på dygnets alla timmar föds fyra barn. Under tiden du läser den här meningen hinner åtta barn födas någonstans på vår jord. Att föda barn är bland de mest naturliga och konstanta företeelserna på vår jord. Det är även en förutsättning för mänsklighetens överlevnad.

Trots det beräknas 300 000 kvinnor dö av komplikationer under graviditeten eller förlossningen, varje år.

Fem miljoner nyfödda barn dör dessutom under sina första levnadsveckor. I synnerhet löper kvinnor och barn i humanitära krissituationer en stor risk. Över 60 procent av all mödradödlighet i världen sker i humanitära kriser, bland annat i flyktingläger. En viktig och ofta förbisedd aspekt som bland annat kommer att diskuteras på Global Utmanings seminarium i morgon, ”Global hälsa i en tid av konflikt”.

Så hur kan vi på det bästa, säkraste och mest effektiva sättet stödja födande kvinnor? Hur kan vi skapa utrymme att snabbt reagera på potentiella komplikationer men samtidigt ta hänsyn till att de flesta födslar är naturliga, icke-medicinska livshändelser?

Svaret, barnmorskor – en oerhört underskattad och underutnyttjad resurs – är en viktig del av lösningen.

Barnmorskor har stöttat kvinnor som föder barn sedan antikens Egypten. Världen över, från Sverige till Sydafrika, från Indonesien till Chile ser barnmorskor till att mammor och nyfödda får livsavgörande vård och stöd.

Barnmorskor är utbildade i att stödja kvinnans naturliga födande och är därför bäst lämpade att tillhandahålla högkvalitativ vård som sätter mamman och den nyfödda i fokus.

Forskning har visat att kvinnor som har tillgång till barnmorskors erfarenheter löper mindre risk för för tidig födsel och komplikationer under förlossningen samt får en kortare vistelse på sjukhus efter förlossningen.

Länder som investerar i barnmorskor har insett fördelarna, oavsett om det är i Europa, Asien eller i Afrika.

Länder som Kambodja, Burkina Faso, Afghanistan och Etiopien har fått signifikanta och varaktiga minskningar i dödligheten för mammor och nyfödda genom att göra barnmorskor till kärnan i vårdkedjan.

Förutom att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård, har dessa länder även vidareutvecklat barnmorskeutbildningar, startat upp yrkesföreningar och skapat incitament för fler kvinnor att bli barnmorskor.

I Kambodja började regeringen år 2000 att prioritera barnmorskors utbildning. Tack vare dessa ansträngningar har mödradödligheten fallit med två tredjedelar sedan 2000 – på bara drygt 15 år.

Om andra länder vill få samma resultat, måste de prioritera barnmorskans roll i de nationella hälsoplanerna. Det är också ett smart ekonomiskt beslut. Att investera i barnmorskors utbildning och att säkerställa att barnmorskor når ut till alla delar av samhället kan leda till en 16-faldig avkastning på investeringen i termer av räddade liv och minskade kostnader för komplikationer samt icke-akuta kejsarsnitt.

Runt om i världen har det under maj förts diskussioner kring kvinnors och flickors behov och rätt till utbildning, ekonomisk självständighet och jämställdhet. En viktig del av kvinnors mänskliga rättigheter är rätten till en säker och trygg förlossning, något som diskuteras än i dag i Sverige år 2016.

Dessa diskussioner kommer globalt sett att vara av största vikt under de kommande tjugo åren, för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen. Sjukvården kommer att få kämpa för att kunna ge mammor och nyfödda rätt vård överallt. Barnmorskor kommer att ha en livsavgörande roll i att säkerställa att mammor och barn stöttas under normala och avvikande förlossningar, och att de har tillgång till den högkvalitativa, patientcentrerade omvårdnad som de förtjänar.

Så i dag på alla mödrars dag, vill vi stå upp för alla barnmorskors möjlighet till utbildning och stöd så att de kan göra det som de är bäst på, att trygga nya liv; och för alla mammors rätt till en säker och trygg förlossning – oavsett vart de befinner sig i världen.

Mariam Claeson, director of maternal, newborn and child health, Bill & Melinda Gates Foundation

Jerker Liljestrand, senior program officer of maternal health, Bill & Melinda Gates Foundation

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: