Kvinnorna ska ha halva makten och hela lönen

Jämställdhetsministern: Rättigheter är inget som kan tas för givet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jämställdheten i Sverige ska framåt, inte bakåt. Vi ska försvara rättigheter och reformer som kvinnor före oss har slagits för i årtionden, skriver Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.
Jämställdheten i Sverige ska framåt, inte bakåt. Vi ska försvara rättigheter och reformer som kvinnor före oss har slagits för i årtionden, skriver Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

DEBATT. I dag uppmärksammas den internationella kvinnodagen. Men varje dag behöver vi arbeta för att kvinnor och flickor, i Sverige och världen, ska ha samma rättigheter och kunna leva sina liv på samma villkor som män.

De senaste veckorna har Sverige toppat en rad internationella jämställdhetsrankningar. Historiska reformer som vår föräldraförsäkring och väl utbyggda barnomsorg har gett kvinnor möjlighet att utbilda sig, arbeta och försörja sig själva och kunna leva mer jämställda liv.

Dessa rättigheter och reformer är dessvärre inget som kan tas för givet. Globalt såväl som i Sverige blåser högernationalistiska vindar som direkt hotar kvinnors rättigheter. Det är krafter som vill se en inskränkning av aborträtten, ifrågasätter varför föräldrar bör dela lika på ansvaret för hem och barn och vurmar för att återinföra sambeskattningen.

Dessa krafter kommer jag som jämställdhetsminister att bekämpa varje dag och varje andetag, såväl 8 mars som alla andra dagar på året. Och inte bara i Sverige utan också internationellt.

Nästa vecka åker jag till FN:s toppmöte om kvinnors rättigheter i New York och kommer att lyfta hur Sverige arbetar med jämställdhetsfrågorna. Jämställdheten i Sverige ska framåt, inte bakåt. Regeringen vill därför prioritera:

Krafttag mot våld och förtryck
Var fjärde kvinna utsätts någon gång i sitt liv för våld i nära relationer, det är oacceptabelt. Därför vill regeringen fortsätta arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld ska få det stöd de behöver, både akut och långsiktigt stöd, och det förebyggande arbetet ska stärkas. Det behövs också insatser för att få personer som utövar våld att sluta med det parallellt med att få till stånd fler fällande domar.

Även det hedersrelaterade våldet och förtrycket måste stoppas. Samhället måste agera omedelbart vid misstanke om att personer kommer att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja och det behövs ett tydligt barnrättsperspektiv i arbetet mot hedersförtrycket.

Insatser måste i högre grad kunna ges till unga utan föräldrars samtycke vid misstanke om hedersbrott. Vi vill även att kunskapen om hedersrelaterat våld ska öka i skolan och socialtjänsten så att elever som far illa uppmärksammas och får hjälp. Dessutom ska det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck permanentas.

Öka kvinnors ekonomiska makt
Det skiljer flera miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män, kvinnor tjänar mindre än män och tar samtidigt ett större ansvar för barn och det oavlönade hemarbetet. På samma gång är kvinnor mer drabbade av stress och har en högre sjukfrånvaro.

Dessutom är arbetskraftsdeltagandet fortfarande mycket lägre bland utrikes födda kvinnor än utrikes födda män, detta gäller särskilt bland kvinnor födda utanför Europa. Kvinnors ekonomiska makt måste öka.

Inkluderingen på arbetsmarknaden måste förbättras, vi behöver en feministisk integrationspolitik där vi stärker arbetsmarknadsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor och har ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla etableringsåtgärder. För att kvinnor inte ska slitas ut, bör det obetalda hushållsarbetet fördelas jämställt.

Jämställdheten i Sverige ska framåt, inte bakåt. Vi ska försvara rättigheter och reformer som kvinnor före oss har slagits för i årtionden. Och vi ska med full kraft kämpa för att ta fler steg framåt. Tills kvinnor har halva makten och hela lönen, tills kvinnor och män delar lika på det obetalda hemarbetet och tills våldet mot kvinnor och flickor i Sverige och i världen har upphört. Den kampen ska drivas årets alla dagar.


Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE