Vi har inte tid att vänta på fler poliser

Debattörerna: Det finns redan alternativ som kan lösa ordningsproblemen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Johan Nilsson
Fler poliser är en nödvändighet för att lösa problemen i samhället. Men innan de är på plats bör flera kommuner använda sig av ordningsvakter som kan vara färdigutbildade på ett par arbetsveckor, skriver debattörerna.

DEBATT. Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Dagligen rapporteras om våldtäkter, skottlossning, granatexplosioner, mord och bränder. Våldet från kriminella blir grövre. Samtidigt har vi en polismyndighet som kännetecknas av svagt ledarskap, stora avhopp, bristande resurser och låga utredningsresultat.

Trygghetsmätningar visar att den upplevda tryggheten sjunker och förtroendet för polisen minskar. Vårt samhällskontrakt bygger på att den som begår brott också ska ta konsekvenserna och mötas av ett straff som motsvarar det allvar och den kränkning som brottet faktiskt har betytt för den drabbade och för samhället.

Så är det inte i dag. När människor börja tappa förtroendet för rättsväsendet står vi inför en mycket allvarlig utveckling. Respekt och tillit till rättsstaten är själva grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle. När detta utmanas är det en för Sverige både farlig och oacceptabel utveckling. Sverige måste bli hårdare mot kriminaliteten.

Det finns ett stort behov av olika åtgärder och betydande reformer. Fler poliser, ändrad lagstiftning och skärpta straff är nödvändiga men det är ett omfattande arbete som kommer ta tid att sjösätta och verkställa. Det innebär att det måste till andra lösningar också.

Och det brådskar. Inte minst i kommunerna där den organisation med kommunpolis och områdespoliser som utlovades bara blivit tomma löften. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet skjuts åt sidan och polisområden tappar resurser då de poliser som finns koordineras till storstäderna på bekostnad av de mindre orterna.

Vi föreslår att man börjar använda ordningsvakter i större omfattning. Här finns en lagstiftning som möjliggör en snabb åtgärd. Enligt Lagen om ordningsvakter kan polisen ge tillstånd att förordna ordningsvakter inom ett område under vissa förutsättningar.

De kan med sina befogenheter fungera som polisens förlängda arm och stötta upp i polisens arbete med att upprätthålla ordningen och skapa ökad trygghet.

De krav som anges i lagen om ordningsvakter måste anses vara uppfyllda; det finns särskilt behov, det är av väsentlig betydelse för allmän synpunkt, platsen är utsatt för ordningsstörningar samt avviker från det normala och sist men inte minst saknar polisen möjlighet att prioritera arbetsuppgiften.

En ordningsvakt får även avvisa, avlägsna samt, om nödvändigt, omhänderta en person som stör den allmänna ordningen. Det är Rikspolisstyrelsen som beslutar om utbildningarna och dess innehåll. Det innebär alltså att polismyndigheten själv kan utbilda fler ordningsvakter omgående och rätt använt kan de fungera som ett komplement till polisens arbete.

De kan givetvis inte jämföras med utbildade poliser men i rådande situation krävs åtgärder på olika fronter – åtgärder som gör skillnad för medborgarna här och nu. Visst behövs fler poliser.

Samtidigt som det pågår budgivning om antalet poliser mellan olika politiska partier förvärras situationen. Det är statens ansvar att upprätthålla lag och ordning – det ansvaret kan man inte ducka för. Ansvar handlar inte bara om att identifiera problem utan också om att ta fram lösningar på dem. Dags för mindre snack och mer verkstad!


Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun (M)
Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge kommun (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM