Skattepengar får inte gå till lönedumpning

Löfven och Shekarabi: Statliga myndigheter måste säkerställa att svenska löner gäller i Sverige

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alla som kan jobba ska jobba, men alla som jobbar ska kunna leva på sin lön, skriver Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi.
Foto: Ninni Andersson, Kristian Pohl/Regeringskansliet
Alla som kan jobba ska jobba, men alla som jobbar ska kunna leva på sin lön, skriver Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi.

DEBATT. I början av 1900-talet hade vi här i Sverige fler konflikter på arbetsmarknaden än de flesta andra länder i Europa. Men framväxten av starka fackföreningar och arbetsgivarorganisationer som gemensamt tog ansvar för villkoren på arbetsmarknaden blev slutet för långdragna arbetsmarknadskonflikter och startskottet för den svenska modellen.

Den svenska modellen har bidragit till god utveckling av löner och villkor för löntagarna samtidigt som arbetsgivarna fått förutsägbara och hållbara villkor att verka under. Dessutom medför den svenska modellen, där arbetsmarknaden i huvudsak regleras av kollektivavtal, att arbetsmarknaden i vårt land är långt mer flexibel än i andra länder där löner och villkor fastställs av politiker genom lagstiftning.

Det har gjort den svenska modellen är välkänd och erkänd internationellt.

Men den svenska modellen är inte på något sätt given och för att den ska värnas måste den hela tiden utvecklas.

Därför har regeringen tagit det som en av sina viktigaste uppgifter. En viktig del av det är att skärpa reglerna för hur kommuner, landsting och stat själva använder medborgarnas skattepengar när de varje år upphandlar varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor.

Om så kallade prispressaravtal används, där lägsta bud vinner helt utan att ta hänsyn till löner och villkor, riskerar medborgarnas skattepengar att användas på ett sätt som dumpar löner. Det har exempelvis skett i moderatstyrda Stockholms läns landsting där Sveriges Radio avslöjats att lönerna inom färdtjänst dumpats till 27 kronor i timmen. Detta kan vi aldrig acceptera.

Medborgarnas skattepengar ska användas på ett sätt som bidra till goda löner och villkor samt sund konkurrens mellan företag, inte till att lönerna pressas tillbaka till nivåer som ingen kan leva på.

Dumpas lönerna för vissa samtidigt som andra får det allt bättre ställt så växer klassklyftorna vilket i förlängningen leder till att tryggheten minskar i hela samhället – inte bara för dem vars löner pressas. Dessutom gör lönedumpningen i offentlig upphandling att seriösa företag trycks undan till förmån för oseriösa. Det är en farlig utveckling för Sverige.

Regeringen vill hålla ihop landet samt stärka och utveckla den svenska modellen. Därför har den här regeringen tagit ett helhetsgrepp kring offentlig upphandling i syfte att säkerställa att upphandling bidrar till ett hållbart samhälle. På området har följande initiativ tagits:

  • Ny lag om upphandling. Från den 1 juni 2017 gäller ny lag som ställer krav på, att vid större upphandlingar inom offentlig sektor, ställa villkor om lön, semester och arbetstid enligt den lägsta nivå som följer av de centrala kollektivavtalen.

  • Ny myndighet som ger stöd i upphandling. Upphandlingsmyndigheten har inrättats för att stärka och samordna upphandlingsstödet i offentlig sektor.

  • Nationell upphandlingsstrategi. En nationell upphandlingsstrategi för offentlig sektor har tagits fram med sju inriktningsmål. Ett av målen handlar om att sociala krav ska ställas.

  • Ordning och reda. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkerställa goda arbetsförhållanden vid offentliga kontrakt.

  • Information om produktionsvillkor i andra länder. Upphandlingsmyndigheten och Konsumentverket har fått i uppdrag att främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkoren i andra länder.

År 2016 uppgick de statliga myndigheternas upphandlingskostnader till drygt 214 miljarder kronor. För att säkerställa att den nya lagstiftningen implementeras i våra statliga myndigheter har vi i regleringsbreven till statliga myndigheter för 2018 skrivit in att de ska rapportera till regeringen hur de lever upp till kraven i den nya lagen.

Detta för att snabba på och säkerställa att statliga myndigheter drar sitt strå till stacken för att svenska löner och villkor ska gälla i Sverige.

Alla som kan jobba ska jobba, men alla som jobbar ska kunna leva på sin lön. Schyssta löner och villkor bygger vårt samhälle starkt. Nu inför vi nolltolerans mot lönedumpning i staten.


Stefan Löfven
Ardalan Shekarabi


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: