ÅSIKT

Frivillig rekrytering fungerar utmärkt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Johan Forssell (M) om värnplikten

”Vem kommer vilja ödsla tid på det militära om man inte är tvungen till det?” Den frågan dök ofta upp i samband med beslutet att Sverige, i likhet med de flesta länder i vår omvärld, skulle göra värnplikten vilande till förmån för frivillig rekrytering. I dag vet vi att intresset för att bli soldat, sjöman och gruppbefäl är mycket stort.

Söktrycket är högt och såväl killar som tjejer känner sig manade att ta anställning. Riktiga jobb med avtalsenlig lön, utmanande arbetsuppgifter och med möjlighet att göra skillnad. Även om alla pusselbitar ännu inte är på plats, står det redan nu klart att det går utmärkt att rekrytera till Försvarsmakten på frivillig väg.

I dagsläget är det därför svårt att se några riktigt starka motiv för en återgång till värnpliktsförsvaret som min partikollega Ingebrikt Sjövik föreslår. Omfattande organisationsförändringar har en tendens att ta mycket kraft i anspråk. Klokare är att istället lägga energin på att fortsätta stärka Sveriges försvarsförmåga. Under sommaren har vi blivit påminda om att freden i Europa inte går att ta för given.

Vi behöver öka takten i rekryteringen av nya soldater och stärka försvarets slagkraft genom bland annat fler Jas Gripen och ubåtar, nytt luftvärn samt anskaffning av kryssningsrobotar. För detta har Allianspartierna presenterat gemensamma förslag och finansiering. Hos den rödgröna oppositionen märks istället planer på att skära bort miljarder från försvarets anslag. Det skulle ge allvarliga konsekvenser i en tid när vi behöver stärka vårt lands försvarsförmåga. Inte ersätta den med ett friår.

Johan Forssell

Riksdagsledamot (M) i försvarsutskottet

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik