ÅSIKT

Staten måste stoppa bristerna i skolmiljön

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Många skolor och förskolor uppfyller inte de regler och rekommendationer som finns för hur en god inomhusmiljö ska vara. Bristerna i inomhusmiljön påverkar alla i skolan, men speciellt barn med astma och allergi.

En ny undersökning som Astma- och Allergiförbundet tagit del av visar att endast 4 av 10 kommuner uppger att de gjort obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i alla grund- och gymnasieskolor de tre senaste åren trots att det är lagstadgat. I var fjärde kommun finns skolor där brister som uppmärksammats i en OVK finns kvar vid nästa kontroll tre år senare. Det visar att enbart lagstiftning inte räcker, det behövs även resurser för tillsyn att lagen följs.

Fyra av tio skolor har fuktskador och lika många har en konstruktion som kan göra att det finns en ökad risk för fuktskador enligt Boverket och Energimyndigheten.  Astma hos barn har ökat med 50 procent under de senaste tio åren, från 6 till 9 procent enligt Miljöhälsorapporten 2013. Det är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Dålig inomhusmiljö kan leda till att barnen mår sämre, presterar sämre och får mer sjukfrånvaro.

Vi anser att det är nödvändigt att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus på den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola. Ett statligt investeringsstöd i form av en klassrumspeng skulle ge kommunerna möjlighet till den upprustning av skolmiljön som så väl behövs.

Maritha Sedvallson