Alla ska orka med hela sitt arbetsliv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ylva Johansson (S): Vi tar fram ny strategi för arbetsmiljöpolitiken

En vanlig arbetsvecka i Sverige går i genomsnitt en person till jobbet för att aldrig mer komma hem. Det borde vara självklart att ingen ska dö på jobbet, men under året som gått har 50 personer omkommit på svenska arbetsplatser. Året dessförinnan var det 48 personer som förolyckades. Varje liv som spills på grund av brister i arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen är en ofattbar personlig tragedi och ett samhällsmisslyckande. Trots detta beslutade den förra regeringen att minska Arbetsmiljöverkets anslag och att skära ned på arbetslivsforskningen.

Många brister i arbetsmiljön handlar i grunden om försämrade arbetsvillkor. Människor med osäkra anställningar saknar ofta den trygghet som krävs för att våga visa på bristerna i arbetsmiljön och tar mindre gärna på sig förtroendeuppdrag som till exempel att bli skyddsombud. Därför går arbetet för en förbättrad arbetsmiljö hand i hand med arbetet för stärkta rättigheter och ökad trygghet för löntagarna.

Många upplever också att tempot i arbetslivet har ökat. Med högre krav och lägre bemanning blir känslan av otillräcklighet allt vanligare. Stressrelaterad ohälsa drabbar i hög utsträckning kvinnor, eftersom kvinnodominerade arbeten ofta är de mest slitsamma fysiskt, psykiskt och emotionellt. Det har samtidigt blivit vanligare att stress och press i arbetslivet betraktas som ett individuellt problem, istället för en fråga om arbetsgivarens ansvar för en acceptabel arbetsmiljö. Ett modernt och hållbart arbetsliv kräver en jämställd arbetsmarknad och en arbetsmiljöpolitik som ser både mäns och kvinnors arbetsmiljöproblem.

En mer ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Regeringen hade i budgetpropositionen aviserat satsningar för 2015 som hade gjort det möjligt för Arbetsmiljöverket att rekrytera 40 nya inspektörer. I det paket regeringen presenterade ingick också särskilda satsningar på arbetslivsforskning om kvinnors arbetsmiljöproblem, regionala skyddsombud och företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Men regeringens budgetförslag röstades ner av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, därför blir det inga förstärkta anslag från 1 januari 2015 till Arbetsmiljöverket.

Det hindrar dock inte regeringen från att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samråd med arbetsmarknadens parter. Detta arbete inleds nu. Avsikten är att strategin bland annat ska omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. I Arbetsmiljöverkets nya regleringsbrev ger regeringen myndigheten ett skarpt uppdrag att i samverkan med polisen och andra berörda myndigheter förstärka tillsynen av så kallade grå företag, företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Arbetsmiljöverket får också i uppgift att i göra en samlad analys av händelser där personer från ett annat land som arbetar tillfälligt i Sverige har förolyckats eller skadats allvarligt. Satsningen på särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö som inleddes av den gamla regeringen kommer att förlängas som planerat.

Det behövs mer resurser till arbetsmiljöarbetet. Men trots att de planerade satsningarna har röstats ner kommer regeringen att se till att arbetsmiljöarbetet ges högre prioritet. Ingen ska behöva dö på jobbet. Alla ska orka med ett helt arbetsliv.

Ylva Johansson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN