ÅSIKT

Lär av landsbygden – här brinner inga bilar

Debattören: Ute i landet finns bevisen för att integrationen kan fungera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Johan Nilsson/TT
Göran Wåhlstedt, ordförande Mellansels IF, Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva.

I samband med riksdagsvalet pågick en livlig debatt om politiken för asylrätten, migration i allmänhet och integration.

I den politiska debatten tycks man tävla om vem som presenterar den tuffaste migrationspolitiken. Mindre fokus läggs på de mycket goda exempel på integration som finns runt om i landet och på hur dessa ideella krafter kan understödjas.

Massor av föreningar har engagerat sig i flyktingmottagandet och på många håll har det gett goda resultat. Kampen har i flera lokalsamhällen bytts från att försöka stoppa starten av flyktingboenden till att se till att de nyanlända som kom kan bo kvar på orten. Men den verkligheten speglas sällan i nyhetsflödet eller på debattsidorna.

Som nyanländ invandrare i storstan är det lätt att hamna i utanförskap eftersom bostadsmarknaden är segregerad och det kan vara svårt att bygga upp ett socialt nätverk med andra än landsmän. På mindre orter kan det vara betydligt lättare att komma in i den sociala gemenskapen och etablera sig. Under det stora flyktingmottagandet 2015 var det många byar och bybor som öppnade sina famnar, och invånarantalet ökade rejält.

Mellansel i Örnsköldsviks kommun är ett exempel där de nyanlända nu utgör 35 procent av befolkningen. Ändå har Mellanselsborna inte sett något av de bilbränder eller skottlossningar som det rapporteras om från storstäderna.

När Migrationsverket först kom med beskedet att 400 flyktingar skulle placeras i Mellansel, som då hade 750 invånare, väcktes oro hos många. Protester hölls och en del invånare uttalade sig rent främlingsfientligt. Men efter kontakt med Migrationsverket beslutades det att hundra personer i taget skulle få flytta dit. På så vis fick byborna en chans att ge alla flyktingar ett gott välkomnande redan när de anlände med bussen.

Nätverket Medmänniskor Mellansel startade och arrangerar allt ifrån språkutbildning till slöjdkvällar och internationell folkdans. Örnsköldviks kommun har sedan 2017 skjutit till en resurs som ska stötta de engagerade och hjälpa till att värva fler volontärer.

När det visade sig att det gick så bra med integrationen var det många i ortsbefolkningen som ändrade sig. Många av dem som från början protesterade blev istället engagerade i mottagandet. Nu höjs inte längre främlingsfientliga röster.

Hela Sverige ska leva utsåg 2017 Mellansels Idrottsförening till Årets lokala utvecklingsgrupp, bland annat för deras inspirerande integrationssatsningar. Mellansel har genom sitt varmhjärtade integrationsarbete blivit en förebild för andra orter. Filmen ”När världen möts i Mellansel” berättar om det goda exemplet och används nu som ett utbildningsmaterial.

Med rätt stöd och tydliga, långsiktiga spelregler så har det svenska civilsamhället och svensk landsbygd en god förmåga att bidra till integration och välkomna nya invånare till vårt land.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport Samverkan med civilsamhället (2018), samverkar många kommuner med föreningarna genom att dela ut bidrag och använda föreningar som remissinstans, vilket är bra. Desto färre kommuner har formaliserat sin samverkan genom avtal, till exempel Idéburet Offentligt Partnerskap eller Överenskommelsen.

Det är synd, eftersom en mer djupgående och långsiktig samverkan kan ge väldigt goda resultat. I SKL:s rapport Lokala exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända (2015) ges flera goda exempel på hur sådana avtal lett till ett mer stabilt samarbete.

Vi utgår ifrån att beslutsfattare jobbar för en lyckad integration av personer som invandrat till Sverige. Så här kommer våra tips för att lyckas ännu bättre: Gör det lättare för nya svenskar att också bosätta sig på svensk landsbygd – genom att göra det möjligt att bygga, bo och transportera sig även utanför centralorten.

Satsa på långsiktiga spelregler för nära samverkan mellan det offentliga och civilsamhället.

Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva
Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva
Göran Wåhlstedt, ordförande Mellansels IF


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM