Skärp tonen mot Etiopiens regering

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Schibsted: Domen mot Schibbye och Persson är ett angrepp på pressfriheten

Schibsted Media Group vill med detta uttalande uttrycka vår djupa oro för de två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson som sitter fängslade i Etiopien. Vi uppmanar svenska och norska myndigheter att stärka sina insatser för att få svenskarna släppta snarast möjligt.

Efter domen på elva års fängelse för olovlig inresa i landet samt medhjälp till terrorism, bör världssamfundet göras uppmärksamt på att de är att betrakta som politiska fångar, och att hålla dem fängslade i Addis Abeba är ett angrepp på yttrandefriheten, pressfriheten och mänskliga rättigheter.

Rättegången var bristfällig och saknade trovärdig bevisning. Anklagelsen om medhjälp till terrorism förefaller politiskt motiverad.

Det råder inget tvivel om att Schibbye och Persson reste in i landet som journalister. Uppdraget var att söka sanningen om påstådda övergrepp mot civilbefolkningen i den stängda Ogadenprovinsen. De ville bland annat undersöka hur det nordiska oljebolaget Lundin Petroleum förhåller sig till dessa frågor genom sin närvaro i provinsen. Ett legitimt journalistiskt uppdrag i linje med demokratiska traditioner.

Världssamfundet är beroende av att det finns journalister som rapporterar på plats från konfliktområden. Ögon som ser. Öron som lyssnar. Det är inte ovanligt att journalister tar sig till dessa platser tillsammans med en part i en konflikt, trots att det är farligt. Alla demokratiska länder bör därför arbeta för att världssamfundet skyddar journalister i sitt riskfyllda arbete.

Schibsted Media Group äger flera mediehus i Norge och Sverige, bland annat Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Aftenposten och Verdens Gang. I vårt arbete försvarar vi den redaktionella friheten och självständigheten som vår demokrati bygger på. Därför är det självklart för oss att engagera oss i ansträngningarna att få de två journalisterna frisläppta.

Vi stöttar de fördömanden som gjorts av Internationella journalistfederationen, PEN-klubben och Reportar utan gränser efter domen mot journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson.

Vi har förståelse för att länder försöker lösa den här typen av händelser med diplomatiska metoder, och att man dessa dagar lägger upp strategier tillsammans med samvetsfångarna och deras närmaste anhöriga. Men vi vill påpeka att när tyst diplomati visar sig otillräckligt kan det vara nödvändigt att skärpa tonen. Sveriges och Norges regeringar bör sörja för att frågan om journalisternas skydd hamnar högt upp på dagordningen i alla de internationella forum där vi som nationer är representerade, men också att sätta press på den etiopiska regeringen att erkänna fundamentala demokratiska principer.

Sverige och Norge har goda och långsiktiga biståndsrelationer till Etiopien. Sverige ger bland annat riktat stöd till demokratibygge och insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan män och kvinnor. Norge har inlett ett långsiktigt arbete för att stötta Etiopiens klimatprojekt, den ”gröna utvecklingsplanen”. Våra två länder bidrar årligen med en halv miljard norska kronor till dessa projekt. Vi tror att det blir svårt att försvara dessa riktiga och viktiga satsningar i ett land som varken respekterar eller erkänner mänskliga rättigheter.

Ole Jacob Sunde

Rolv Erik Ryssdal

Bernt Olufsen

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN