Debatt

Barnomsorg på obekväm arbetstid bör finnas i alla kommuner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

MP och Makalösa föräldrar inför dagens riksdagsdebatt: Mer än fyra av tio ensamstående kvinnor med barn lever i fattigdom

I den budget regeringen lämnade till riksdagen för ett par veckor sedan veckan finns en del siffror som känns i magen för alla oss som tror på Sverige, och vill bygga ett land där alla barn får en ärlig chans. Mer än fyra av tio ensamstående kvinnor med barn lever under gränsen för låg ekonomisk standard. Det är en ökning med nästan 200 procent på bara tio år.

När så många ensamstående kvinnor lever av en inkomst under 60 procent av medianinkomsten – det mått som internationellt sett används för att mäta risk för fattigdom – så leder det till att många barn växer upp i en utsatt situation. Vi har tillsammans diskuterat åtgärder för att inget barn ska behöva växa upp i fattigdom och en nyckelfråga då är att den som lever i en utsatt situation har möjlighet till arbete. Det kräver en politik för fler jobb, men också att samhället ger möjlighet för att ta de jobb som finns. Då finns det idag för många ensamstående ett tydligt hinder: Bristen på barnomsorg på obekväm arbetstid.

I ett modernt samhälle måste man kunna erbjudas kvalitativ barnomsorg, även om man inte jobbar vardagar från klockan åtta och kan hämta klockan fem. Men det är långt ifrån verklighet i Sverige. Hälften av Sveriges kommuner saknar barnomsorg på obekväm arbetstid. I de städer som har det står ofta fler barn i kö än vad det finns platser. För de föräldrar som drabbas blir det en orimlig situation.

Utan en rimlig barnomsorg utestängs många föräldrar från att delta och utvecklas i arbetslivet. I organisationen Sveriges Makalösa Föräldrars årliga enkätundersökning till medlemmarna framkommer att bristen på barnomsorg är ett stort problem. En förälder skriver att ”Jag kan idag inte göra mitt arbete fullt ut, då det innefattar jourtjänst vilket jag inte kan ta. Påverkar mina inkomster negativt. Kan inte delta i kompetensutveckling som drar ut över ordinarie arbetstid.” En annan förälder berättar att ”Det börjar redan när jag sitter och ska söka jobb. De flesta jobb består av olika skift samt helgjobb. Här jag bor för tillfället så finns heller inget kvällsdagis att ta hjälp utav.” En tredje förälder berättar att ” Är sjuksköterska. De flesta tjänster innebär arbete med rullande schema, dagar, kvällar, vardagar och helger. Finns ingen barnomsorg på s.k. obekväm arbetstid i kommunen där vi bor. Sökt dagtidsjobb, mån - fre, misstänker att en stor anledning att jag inte fått dem är p.g.a. att jag är ensamstående.”

Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda nattomsorg eller omsorg på helger. Detta ställer självklart till problem för alla de föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger eller mycket tidigt på morgonen. Många är beroende av att släkt och vänner ställer upp som barnvakt. Även arbetssökande eller deltidsanställda som vill utöka sina möjligheter att få ett arbete, genom att utbilda sig på kvällar eller helger, nekas möjlighet till detta på grund av brist på barnomsorg. Även möjligheten att göra karriär begränsas.

Regeringens politik ökar klyftorna i samhället. Men möjligheten att förändra detta finns. Ett första steg är att göra barnomsorg på obekväm arbetstid tillgänglig för alla de föräldrar som behöver. Ensamstående ska inte behöva vara beroende av andras välvilja för att få ihop sin vardag. Att inte kunna få barnomsorg som motsvarar ens arbetstider får inte vara ett hinder för en ensamstående förälder att ta ett jobb. Vi anser att kommunerna bör tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid.

Idag kommer det kravet upp i riksdagen. Alliansen talar gärna om arbetslinjen, men den kan ju inte bara få handla om att göra livet tuffare för den som blir sjuk eller av med jobbet – en positiv arbetslinje måste kräva av samhället att göra det möjligt också för ensamstående att ta de jobb som finns. Idag har därför allianspartierna möjlighet att ställa upp på vårt krav. Ett första rimligt steg är att införa ett statligt stimulansbidrag för de kommuner som vill öppna ”nattis”.

 

Gustav Fridolin
Sophia Löfgren
Agneta Luttropp
Magnus Ehrencrona

-

Publisert: