ÅSIKT

Jag känner mig djupt kränkt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Claes Borgström: Guillou saknar kunskap om hur advokatarbete går till och har bespottat och förtalat mig

Foto: Claes Borgström.

I en artikel i Aftonbladet den 26 augusti refererar Guillou till SR:s Studio Ett där jag var intervjuad. Han hävdar, som flera gånger tidigare, att jag har "svenskt advokatrekord när det gäller att få oskyldig klient fälld för mord. Med normalt advokatarbete borde han ha kunnat förhindra den saken, kan tyckas." Guillou saknar kunskap om hur "normalt advokatarbete" går till. Han tror att advokaten kan driva en linje i strid med klientens vilja. Han tycks inte heller ha lyssnat särskilt uppmärksamt på intervjun. Där förklarade jag att min uppfattning vid tiden för mitt försvararuppdrag var att bevisningen gav tillräckligt stöd för Bergwalls erkännanden. Om jag hade känt mig övertygad om att han var oskyldig hade jag avträtt från mitt uppdrag. Det är "normalt advokatarbete".

Guillou hånar mig för att jag direkt fråga beskrev att jag känner mig djupt kränkt. Det är något obehagligt över det förhållningssättet. Guillou har, tillsammans med andra, under åren bespottat och förtalat mig. Syftet måste ju ha varit just att jag skulle känna mig kränkt. Jag tror att Guillou och en del andra känner en tillfredsställelse över att ha lyckats i sina avsikter.

Men värst i Guillous artikel är den felaktiga uppgiften att jag i intervjun skulle ha påstått att jag "hade hemliga bevis som klargjorde att Thomas Quick var skyldig och domarna mot honom korrekta."  Guillou hävdar att jag därigenom gjort mig skyldig till förtal och att en advokat inte kan uppträda mer oetiskt än så. Det är bara det att jag inte sa så och det är inte heller så. Jag vet vad jag sa men jag har för säkerhets skull lyssnat på intervjun i efterhand. Jag beskrev att försvararen alltid har viss information som ingen annan känner till. Jag säger att jag inte sitter inne med kunskaper som är mycket starkare än det som presenterades i domstolen. Jag förklarar att under alla timmar man talar med sin klient, i det här fallet Bergwall, så kommer det fram väldigt mycket mer än vad som syns i materialet. Jag syftade naturligtvis inte på något som Guillou kallar för "bevis".  Jag menade helt enkelt att genom alla samtal man har med sin klient kan man ibland stärkas i sin uppfattning att klienten talar sanning, ibland tvärtom. Då, när jag var Bergwalls försvarare, hävdade jag att domarna var korrekta, något som Bergwall var mycket angelägen om jag skulle göra. Nu, i intervjun i Studio Ett, sa jag att jag inte har någon åsikt i skuldfrågan.

Guillou avslutar med en sann kommentar: "Man kan sällan tvätta sig ren i trycksvärta." Det vet jag sedan tidigare men aldrig har tesen känts så övertygande som i det här fallet.

Claes Borgström