ÅSIKT

Sänk priset på Gotlandsfärjan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Gotlandsupproret: Lägre färjepriser är en rättvisefråga för oss ö-bor

Är Gotland är en del av Sverige? Frågan är berättigad eftersom Gotland inte är ett territorium som man slipper in i gratis. De futtiga landmilen som skiljer vår ö från fastlandet är i dag ett ekonomiskt hinder lika effektivt som en hög tullmur. I själva verket kan färjeavgiften liknas vid en ”importbegränsning” av människor.

Att åka 15 mil med bil i Sverige kostar cirka 700 kronor tur och retur, det är den rörliga kostnaden för att framföra en personbil. Att åka 15 mil över havet till Gotland tur och retur kan för en barnfamilj hamna på uppemot 4000 kronor. Smärtgränsen är passerad.

Ett uppror startade därför i våras på Gotland. En rörelse med namnet ”Gotlandsupproret ” började agera.

Våra rättvisekrav är formulerade så här:
1. Inför vägpriser enligt den rörliga kostnaden för att framföra en personbil, cirka 23 kronor/milen. I färjetaxor blir det en enkel resa med bil 165 kronor, en vuxen 90 kronor, barn (6-18 år) 50 kronor.
2. Det ska inte kosta mer att frakta gods mellan Gotland och fastlandet än motsvarande sträcka på landsväg.
3. Den framtida gotlandstrafiken får inte försämras vad gäller fart, turlista med mer.

Den 1 juli tågade 7000 personer genom Visby med krav enligt ovan. En namninsamling med samma budskap har i dag samlat över 90 000 namn. Om insamlingen skulle gå ut över hela Sverige är vi övertygade om att en majoritet av svenska folket sympatiserar med att Gotland skall omfattas av ”lika villkor” som övriga Sverige.

Vi är alltså många som vill att något görs åt gotlandstrafiken, nu. Vi är i dag vana att åka på motorvägar och broar utan att betala avgift. Det gäller inte då man åker till Gotland. Varför? Ett av skälen kan vara att gotlandstrafiken inte betraktas som ”infrastruktur”. Ansvarig på Trafikverket meddelar att benämningen i dag är ”olönsam kollektivtrafik”.

Riksdagen har ju slagit fast i utskottsbetänkandet Moderna Transporter (prop 2005/06:160) att, ”Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet ersätter de vägar och broar som samhället ställer till förfogande utan kostnad för nyttjarna i övriga landet” och ”Det ska finnas likvärdiga transportmöjligheter i hela landet ”. Det är ett ställningstagande som ännu inte är förverkligat av våra politiker.

Ett genomförande av ovanstående rättvisekrav skulle ansluta Gotland till det svenska vägnätet på lika villkor som övriga Sverige.

Den 17 september överlämnas alla dessa underskrifter till Sveriges infrastrukturminister.

Det är dags för våra politiker i regering och riksdag att agera så att vi kan få en mer rättvis gotlandstrafik som då också blir en del av den svenska infrastrukturen.

Vi är många som väntar på att något ska hända.

Ted Ljungqvist

för Gotlandsupproret

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle