ÅSIKT

Ge även utländska kvinnor rätt till abort

Foto: SVERIGE BORDE HJÄLPA Svensk lagstiftning diskriminerar abortsökande kvinnor. Liksom annan sjukvård borde aborter vara en möjlighet för alla oavsett härkomst, dessutom skulle det vara ekonomiskt fördelaktigt för den svenska sjukvården, skriver ledare inom RFSU i dag.
DEBATT

Om en utländsk kvinna blir men barn i en svensk säng med en svensk man beviljas kvinnan i regel en abort i Sverige. Men inte om hon söker från ett hemland där abort är förbjudet. Vi skäms över detta, skriver RFSU:s generalsekreterare Katarina Lindahl och Christina Rogala, Barnmorska och Chef för RFSU-kliniken.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De ställer kravet på Aftonbladet debatt i dag att Sverige tillåter kvinnor att komma hit och betala för att få en säker abort utförd.

Sverige diskriminerar abortsökande kvinnor. En utländsk kvinna som söker abort i Sverige beviljas inte det på samma grunder som när hon söker annan vård. Det som avgör om kvinnan ska få en abort beviljad är hennes anknytning till Sverige, vilken bedöms av Socialstyrelsens rättsliga råd.

Har samlaget skett i svensk säng eller med en svensk man beviljas kvinnan i regel en abort. Är hon utan svensk anknytning och ”bara” gravid och desperat och hemmahörande i exempelvis EU-landet Portugal – där abort är förbjudet – beviljas hon sannolikt inte en abort.

Det har sagts i den svenska debatten att hindret i vår abortlag inte utgör ett problem, eftersom kvinnor, boende i andra länder, sällan efterfrågar att komma hit för abort. Men de fåtaliga förfrågningarna beror ju inte på att det saknas ett behov – något man lätt kan utläsa av abortturismen i Europa.

Ett Europa där både Irland och Portugal har mycket restriktiva lagar. Senast i år, dömdes kvinnor i Portugal för att ha gjort och utfört abort.

Tyskland har förbud mot abort, men utan bestraffning. Dock kräver den tyska lagen obligatorisk rådgivning.

Rådgivaren förväntas inte främst stödja kvinnan utan värna vad man i sammanhanget kallar ”det ofödda livet”.

I Spanien är abort tillåtet upp till vecka 12, men endast om kvinnan har blivit våldtagen. I Belgien krävs att den oönskade graviditeten orsakar ”a state of distress/emergency” för att kvinnan ska få abort till vecka 12.

Också andra länder har stränga abortlagar eller regler som utgör hinder för abort. Ett exempel är att en överläkare kan vägra att acceptera aborter på sin klinik. Följden är att kvinnor reser mellan Europas länder för att få abort där hindren är färre och lagarna mindre restriktiva.

När man jämför den svenska abortlagstiftningen som utestänger abort-

sökande kvinnor från andra länder, med reglerna för annan sjukvård som söks av utländska medborgare, är det svårt att inte bli upprörd.

I all annan sjukvård i Sverige finns möjligheten att ta emot människor från andra länder under förutsättning att de betalar för sin vård. Det är till och med en metod som vissa landsting och sjukhus använder för att stärka sin ekonomi.

Man tar till exempel emot hjärtpatienter från andra länder. Men att just abort ska utgöra ett undantag i Sverige är obegripligt. I bland annat Storbritannien, Frankrike, Italien och Holland kan en utländsk kvinna få abort på samma villkor som annan vård.

Det är uppenbart att den svenska lagen bottnar i en ovilja att få hit kvinnor som vill göra abort. Men varför? För att ha ryggen fri i den internationella debatten? Vi vill påminna om att Sverige på många internationella konferenser, bl a

i FN, tagit upp frågan om abort på ett konstruktivt och bra sätt.

Nu är det dags att slänga ut de sista resterna av förmynderi och ändra den svenska lagen.

Vi vill inte längre behöva skämmas för Sveriges brist på solidaritet med abort-sökande utländska kvinnor.

Tillåt kvinnor att komma hit och betala för att få en säker abort utförd, även om hon inte har blivit gravid i Sverige eller med en svensk man!

Katarina Lindahl (Generalsekreterare RFSU), Christina Rogala (Barnmorska och Chef för RFSU-kliniken)