Stoppa övervaknings- exporten till diktaturer!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I onsdags avslöjade SVT:s ”Korrespondenterna” att den svenska regeringen, via statligt ägda Rymdbolaget, marknadsför flygövervakningsprodukter till diktaturregimen i Libyen. Systemen ska användas för att jaga och fängsla människor som försöker fly landet, något som möter hård kritik från bland andra Svenska Amnesty.

Den libyska diktaturen har under lång tid velat stoppa befolkningen från att lämna förtryckarregimen. Statliga Rymdbolaget erbjuder nu Libyen en magnifik lösning: flygövervakning av kustområdena i syfte att kunna fånga människor på flykt och placera dem i landets fängelser, där flyktingar som infångas riskerar att sitta inspärrade under en lång och obestämd tid.

SVT:s inslag visar hur handelsminister Ewa Björling ledde mötet där produktens fördelar vid jakt på flyende människor presenterades. Björling säger i inslaget att ”kan man kombinera att man blir bättre på mänskliga rättigheter tillsammans med bra övervakningssystem så ser inte jag att det är ett hinder”.

Vi menar tvärtom att sådana övervakningssystem i sig utgör ett allvarligt hot mot mänskliga rättigheter i händerna på makthavare med kontrollbehov, något som exemplet Libyen visar med förfärande tydlighet.

Björling visar genom sitt uttalande ett kallhamrat förakt för mänskligt lidande, som hon bidrar till att förvärra. Att Sveriges regering aktivt bidrar till förföljelse av utsatta människor är avskyvärt. Tyvärr är detta inte en enskild händelse. Regeringen har redan tidigare genom FRA exporterat svensk signalspaningsteknik till diktaturregimen i Saudiarabien, och halvstatliga TeliaSonera bistår med massavlyssning av medborgarna i länder som Vitryssland och Azerbajdzjan. Detta måste få ett slut.

Vi kräver ett omedelbart stopp för export av svenska övervakningssystem som används för att kränka mänskliga rättigheter. Det är fullkomligt oacceptabelt att andra nationer får hjälp av den svenska regeringen att förtrycka sin befolkning. Det ligger nära till hands i diktaturer, men vi ser allt fler tecken på att även demokratier tar lätt på respekten för enskilda individers integritet och rättssäkerhet.

Den trenden måste brytas. Sverige måste aktivt arbeta för att stärka demokratiska rättigheter, både här hemma och i andra länder. Export av övervakningssystem måste hanteras på samma sätt som export av vapen. Vi ska inte exportera övervakningssystem som syftar till förtryck av den egna befolkningen. Den svenska regeringen måste erkänna att export av övervakningssystem motverkar en demokratisk utveckling i mottagarländerna.

Piratpartiet bidrar till friheten på nätet genom att erbjuda anonymiseringstjänster vilka kan utnyttjas av dissidenter i länder som till exempel Kina och Iran för att skydda sig mot respektive lands repressiva regimer. Utrikesminister Carl Bildt (M) talade sig nyligen, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, varm om vikten av att stärka demokratin i diktaturer genom att ge deras folk möjlighet att verka i frihet på nätet. Samma regering, som talar vitt och brett om frihet på nätet, bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom att exportera förtryckarteknologi till diktaturer. Denna dubbelmoral är helt oacceptabet.

Det är dags att Ewa Björling, Carl Bildt och hela den svenska regeringen tar sitt ansvar när det gäller den svenska exporten av repressiv övervakningsteknik. Visa väljarna att Piratpartiet inte är det enda parti som står upp för mänskliga rättigheter. Stoppa övervakningsexporten!

Gun Svensson
Mikael Nilsson

Publisert: