ÅSIKT

Sverige struntar i Europadomstolen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Foto: ROGER LUNDSTEN
En syn skribenten inte vill se igen.
DEBATT

I morgon planerar Sverige att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har beslutat att de irakier som så begär inte ska tvångsutvisas till Irak. Domstolen anser att det kan vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna att genomföra tvångsutvisningarna.

Såväl Migrationsverket som verkställande polismyndighet och den svenska regeringen är väl medvetna om den Europiska domstolens ställningstagande. Trots detta ska en tvångsutvisning genomföras den 17 november, med specialplan från Arlanda till Bagdad.

Det är således inte fråga om någon okunskap, utan det är helt medvetet som Sverige avser att förgripa sig på de mänskliga rättigheterna. Och runt om i landet sitter människor inlåsta i Migrationsverkets förvar medan detta övergrepp planeras mot dem.

Jag har själv, i egenskap av jurist, begärt att min klient inte ska utvisas. Men trots hänvisningar till Europeiska domstolen har hitintills både Migrationsverket, polismyndigheten och svensk domstol vägrat inställa verkställigheten.

Migrationsverket har inte bara vägrat, de fattade till och med ett negativt beslut i min klients ärende, och på något oförklarligt sätt missade de att skicka ut beslutet till mig. När jag slutligen fick tillfälle att framföra mina klagomål fick jag höra att det var ”beklagligt”.

När jag första gången mötte min klient var han förtvivlad, och om han blir utvisad är han säker på att han inte kommer att leva länge till. Han sa att Bagdad är som ett välfött monster som växer sig större och större. Och på morgonen onsdagen den 17 november ska han utvisas från Sverige och skickas rakt in i monstrets käftar. Det låter som ett människooffer från en saga, men det är verkligheten här och nu.

Holland, som fick samma uppmaning som Sverige, införde ett generellt stopp av utvisningarna till Irak fram till dess att Europiska domstolen ska avgöra om det är möjligt att avvisa till Irak utan att begå brott mot de mänskliga rättigheterna.

Det enda acceptabla är att Sverige gör samma sak, och det måste ske senast i dag den 16 november.

Jag kräver att inte en enda irakier utvisas i morgon. Migrationsverket står inte över den Europeiska domstolen.

Caroline Åkeson
Jur.kand., Hellborgs juridiska byrå