En monark dör på sin post

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Efter ytterligare en av sina granskningar kommer nu Aftonbladet med ytterligare ett avslöjande: 63 % av de tillfrågade i en opinionsundersökning är för, att Kungen abdikerar till förmån för Kronprinsessan. Jaha?

Michaël H:son Lehman.
Michaël H:son Lehman.

Monarkiens legitimitet är icke folkets stöd. För så kallat folkvalda representanter är väljarnas röster viktiga, men för monarkien är folkets stöd blott en trevlig bonus. Monarkiens legitimitet ligger i dess historiska kontinuitet och i dess partipolitiska obundenhet ovan de folkvaldas gnabb och käbbel. Därför är också de folkvaldas förändringar av monarkiens förutsättningar (RF 1974, SO 1980) kontradiktioner.

Av undersökningen framgår icke, vilka skäl, som dessa 63 % har. Kungen når för visso allmän pensionsålder nästa år, men det är irrelevant. Att vara monark i en hereditär monarki är inget tidsbestämt förordnande. En sådan monark födes predestinerad att bestiga tronen och han dör å sin post. Anser de Kungen göra ett dåligt arbete? Jag betvivlar starkt, att många svenskar har tillräckliga kunskaper för att kunna uttala sig i frågan. Aftonbladet menar – utan att presentera några belägg –, att de senaste ”skandalerna” har lämnat spår i opinionen.

Sverige är som en bortskämd Hollywood-fru – ständigt på jakt efter modehusens allra senaste kollektioner, trots att de gamla icke är utslitna. I denna miljö har människor fått för sig, att också monarkien med sin ”mossiga” ojämlikhet, sin gammalmodiga ojämställdhet, och sina ”förlegade” könsrollsideal är som Askungens klänning: gammal, sliten, och i behov av en rejäl uppfräschning. Inget kunde vara mer fel.

Michaël H:son Lehman

Publisert: