Debatt

Erkänn rasismen – och bekämpa den

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

51 organisationer: Gör antirasism till en lika viktig fråga som jämställdhet

DEBATT. Vi lever i en omvälvande tid av ökad migration och allt våldsammare uttryck för rasism. Vi, de undertecknade, vill se ett otvetydigt och brett politiskt erkännande av rasismen som samhällsproblem, samt att regeringen och alla politiska partier i landet utvecklar omfattande åtgärdsprogram mot den.

Följande borde vara självklart. Rasismen måste erkännas för att kunna bekämpas. Nationalism har ingen plats i ett konsekvent demokratiskt samhälle präglat av mångfald. För ett sådant samhälle bör respekt för alla människors lika värde och ickediskriminering bli det förenande kittet.

Det ska inte längre gå att förneka rasismen i ett samhälle präglat av rasistiska mord, eskalerande hatbrott och brinnande flyktingförläggningar. Ej heller ska det gå att förneka att dessa våldsamma uttryck är symptom på djupare samhällsproblem. Exempelvis diskriminering enligt välbekanta mönster inom varje samhällsområde samt en allt skarpare skiktning och segregation i samhället mellan vita och ickevita.

Vi kan inte sägas vara ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter, men i praktiken ha olika rättigheter och möjligheter för ickevita. Vi kan inte ivrigt stödja jämställdheten,men sticka huvudet i sanden när det gäller rasismen.

Det räcker nu. Låt oss sluta stödja en politik som delar upp oss i ”vi” och ”dom”. Låt oss också sluta förneka att rasism och nationalism har djupa historiska rötter i vårt land. Förtryck av samer, afrofobi, antiziganism, antisemitism och islamofobi är inga nya företeelser.

Även Sverige har en historia av europeisk kolonialism att göra upp med. Som FN:s arbetsgrupp för människor av afrikansk härkomst skriver i en färsk rapport krävs det en ”utbildning av hela samhället, från topp till botten, där Sverige tar itu med sitt koloniala förflutna och arvet efter den europeiska kolonialismen mer allmänt.”

Svenska staten koloniserar fortfarande Sápmi. I en ny rapport som Sametinget skrivit till FN nämns kolonialism 55 gånger på 75 sidor. Exploatering nämns 54 gånger, diskriminering 29 gånger och rasism 22 gånger. Regering och riksdag bör snarast möjligt tillsätta en sanningskommission för ett fullt erkännande av förtrycket mot samer och omfattande åtgärder för att repararera dess skador.

Överhuvudtaget krävs det omfattande politiska åtgärder för att bryta de mönster av rasism, diskriminering och marginalisering som vi idag finner i Sverige. Efter otaliga staliga offentliga utredningar, studier och rapporter kan vi inte längre säga att kunskapen inte finns.

Vi kräver att regeringen och alla politiska partier tar hänsyn till och intensifierar det antirasistiska arbetet i nivå med jämställdhetsarbetet. Det är bra att den nya regeringen utger sig för att vara feministisk. Med tanke på rasismens betydelse för svarta och bruna kvinnors liv och för vårt land överlag borde den också vara antirasistisk.

I den nya statsbudgeten för 2016 satsas det 1 miljard kronor på jämställdhet. Mot rasism och liknande former av intolerans, inklusive diskriminering mot hbtq-personer och verksamhetsstöd till antidiskrimineringsbyråer, satsas det drygt 50 miljoner kronor.

Regeringen skriver i budgeten att arbetet mot rasism kommer att intensifieras och även inbegripa ”en nationell plan som grund för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete.”

Men för denna nationella plan mot rasism och hatbrott har regeringen endast öronmärkt sammanlagt 20 miljoner under en fyraårsperiod 2016-2019. Detta är knappast en stor satsning. Inte minst då rasismen i Sverige liksom i övriga Europa är en av vår tids största hot mot demokratin och dess två grundpelare, jämlikhet och ickediskriminering.

Vi, de undertecknade, kräver därför:

Att samtliga riksdagspartier erkänner rasismen som samhällsproblem och utvecklar omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa den.

Att antirasism görs till en lika viktig fråga i den offentliga sektorn och arbetslivet som jämställdhet – till exempel vad gäller resurser till myndigheter, institutioner och civilsamhällesorganisationer samt aktiva åtgärder i arbetslivet.

Att regeringen tillsammans med en bred koalition av civilsamhällesorganisationer och relevanta experter utvecklar en ambitiös nationell handlingsplan mot rasism i enlighet med FNs riktlinjer för sådana handlingsplaner.

Erkännade av rasismen, omfattande politiska åtgärder mot den och att vi alla förkroppsligar grundläggande demokratiska värderingar är avgörande för Sveriges framtid och ett samhälle med lika rättigheter och möjligheter.

Afrosvenskarnas riksförbund

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

Antirasistiska akademin

Black Coffee

Byrån för lika rättigheter

Centralförbundet Roma International

Centrum mot rasism

CinemAfrica

Civil Rights Defenders

Diskrimineringsbyrån Uppsala

Ensamkommandes förbund

English International Association i Lund

Fight Racism Now (FRN)

FN förbundet i Malmö

Förbundet Hassela Solidaritet

Föreningen Tryck

Guatemalanska föreningen i Lund

Göteborgs rättighetscenter

Hassela Ungdomsrörelsen

Ibn Rushd studieförbund

Interfem

Kurdiska federationen paraply

Kultwatch

Landsförbundet svenska samer

Malmö jämställdhetsbyrå

Malmö mot diskriminering

Malmös minoriteter för solidaritet och rättvisa

Megafonen

Mångkulturellt centrum

Nätverket antirasister i Uppsala

Organisation for Poverty Alleviation and Development (OPAD)

Orten i Fokus

Pantrarna

Raoul Wallenberg Institute for Human Rights

Revolution poetry

Roma filmfestival

Roma institutet

Romano Pasos Research Center

Romarådet i Helsingborg

Romer för kulturell utveckling

Romska rådet i Göteborg

Riksförbundet Romer i Europa

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)

Saminuorra

Staden är din

Svenska muslimer för fred och rättvisa

Sveriges unga muslimer

Tamam

Teskedsorden

Ungdom mot rasism

Örebro rättighetscenter

Streck i debatten

Det här kommentarsfältet har vi stängt. Tyvärr kan man inte läsa tidigare gjorda inlägg, en teknisk brist vi är medvetna om. /Debattredaktionen

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Rasism

ÄMNEN I ARTIKELN

Rasism

Samhälle