ÅSIKT

Jag ville reda ut bråket – Jens lade locket på

Vänsterpartisten Emma Wallrup skriver själv om konflikten med partikollegan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Det här är som jag ser det ett typiskt patriarkalt beteende där mannen i fallet valt att lägga locket på när kvinnan sätter gränser, skriver Emma Wallrup om konflikten med partikollegan Jens Holm.
DEBATT

DEBATT. Jag tror på mitt parti, Vänsterpartiets politik är en politik som samhället behöver mer av. Men jag är besviken på hur vi hanterat konflikter, här har vi hamnat fel.

Under förra veckan var det väldigt mycket medierapportering om en konflikt mellan mig och Jens Holm. Konflikten mellan oss beror i grunden på arbetsrelaterade saker.

Jag har varit arg på saker som har hänt och jag ville försvara mig när övertramp gjordes och det gjorde jag via mejl. Vi kommunicerade vanligtvis via mejl så det var den naturliga vägen. Han vägrade mig samtal för att lösa konflikten. Att det skulle röra sig om mejlbombning är fel, det var ca 5-15 mejltrådar per år som berörde konflikten, flera av dem både till honom och ledningen. 

De sms som har omnämnts i rapporteringen var kortare sms som ingick i en berättelse och att jag sms:ade på midsommar var på grund av EU-ärenden men där vår kommunikation nämndes.

Den konflikt vi hade 2012 uppstod när jag ville sätta en gräns emot att arbete skulle flyttas över på mig under semestern. 2015 eskalerade konflikten på grund av arbetsrelaterade saker.

De privata delarna i mina mejl innehöll förklaringar till varför det var extra viktigt att lösa konflikten. Jag hade det väldigt stressigt på grund av rådande omständigheter och behövde arbetsro.

Jag förstår att Jens också tyckte att det varit problematiskt, men han har inte velat reda ut konflikten utan endast lägga locket på. Jag strävar bara efter en jämlik kultur. Om jag ska vara självkritisk kunde jag ha skött min kommunikation proffsigare, men att mina mejl och sms är så allvarliga att de ska leda till åtal är helt befängt. Åtalet lades också ned direkt.

Jag har varit extra stressad över vår konflikt för att vi inte kunnat arbeta tillsammans med klimatfrågan. Det här är som jag ser det ett typiskt patriarkalt beteende där mannen i fallet valt att lägga locket på när kvinnan sätter gränser.

Jag ser att partiet skulle ha agerat annorlunda för att hjälpa oss att lösa konflikten. En arbetsrättsjurist tillsattes av partisekreteraren för att göra en intern utredning nu trots att jag upphört med att skicka mejl och har bett om medling under lång tid. Rapporten som presenterades tar främst hänsyn till mannens perspektiv.

Jag ser att vårt parti tappat kurs här, vi ska ju agera som förebilder. Jag valde därför i stället dialog och att inte anmäla ett förtal från min sida.

Jag tror verkligen att lösningen på patriarkatet både är att lyssna på kvinnor men även hjälpa männen att göra rätt eftersom de har levt i en patriarkal värld. Vi måste därför sätta gränser.

Jag tror också att många missförstånd kan ha funnits från min sida men när man inte pratar om saker, hur ska vi i då kunna lösa problemen?

Partiet måste ta hand om alla, inte polarisera och splittra. Det är smärtsamt att gå igenom konflikter. Men ibland behövs dem för att det ska bli bättre på längre sikt – men då måste läkning vara målet. Precis så hoppas jag resultatet av detta ska bli.

Varför sitter vi i parlamenten? Det är inte för vår egen angelägenhet, det viktiga är att verkligen gemensamt bygga ett samhälle som tar hand om medborgarens behov.

Den representativa demokratin verkar leda till fel prioriteringar hos politiker. Genom att stärka regelverken och se till att de verkligen är lika för alla, genom att ha en social praktik som efterlever regelverken så får vi en transparent och ärlig demokrati som utgår från folkets behov enligt forskningen.

Jämlik dialog är också viktig. Visionen är ett varmare samhälle med lyckliga och välmående människor. Den politik som leder dit är jätteviktig nu och ska bedrivas seriöst.

Jag hoppas och tror att vi kommer övervinna detta utifrån en omsorg om alla parter då vi i övrigt är ett mycket bra parti med mer gräsrotsdemokrati och vi är många som har dialog som främsta metod.

Jag vill uppmana att vi alla hjälps åt att sätta gränser för patriarkatet men också att stå upp i sina organisationer när saker går överstyr ifrån ledande företrädares sida! Vi är alla i behov av sunda gränser, även de med höga positioner. Bara så kan vi styra samhället rätt.

Medlemmarna i Vänsterpartiet Uppsala län har, trots medierapporteringen innan mötet, röstat för att jag ska stå kvar på första plats till riksdagen efter att ha hört min berättelse.

Det är jag glad för och jag vill nu återigen fokusera på vår rödgröna bra politik för vinna valet och bygga en bättre välfärd som gör att tilliten ökar i hela samhället mer igen.


Emma Wallrup, riksdagsledamot Vänsterpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM