Regeringens förslag är helt undermåligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Centern: Därför röstar vi nej till id-kontrollerna

Johan Hedin, Johanna Jönsson och Anders Åkesson, samtliga riksdagsledamöter (C).

Foto: Riksdagen

DEBATT. Fler människor har sökt asyl i Sverige under 2015 än någonsin tidigare och trots att antalet nu minskar något så fortsätter många att komma. Vissa delar av samhället är under stark press. Systemen för mottagande utsätts för prövningar som vida överstiger vad de är anpassade för. Det krävs kraftfulla åtgärder för att hantera situationen. Detta har Centerpartiet varit med och bidragit med, inte minst i den blocköverskridande flyktinguppgörelse som slöts under hösten.

Men när regeringen presenterar nya, undermåligt beredda förslag måste vi reagera. Åtgärder måste läggas fram på ett genomtänkt sätt, som värnar människors rätt att söka skydd och som inte orsakar större problem än de löser. Regeringen gör istället tvärtom och lägger fram desperata förslag utan konsekvensanalys.

Centerpartiet röstar av tre starka skäl nej till regeringens proposition om att införa id-krav.

1. Asylrätten.

Att införa id-krav på alla färjor, tåg och bussar från andra länder syftar till att göra det svårare för människor att ta sig in i Sverige för att söka asyl. Många som flyr saknar giltiga dokument och för alla dem blir det med id-kravet omöjligt att resa tryggt och lagligt in i landet. Den här typen av åtgärder ökar människosmugglingen och leder till att människor riskerar sina liv på gummibåtar eller instängda i lastbilar.

Regeringen väljer nu att ge sig in i den cyniska kapplöpning som redan pågår mellan olika EU-länder. En kapplöpning som reser hinder och leder till att det blir allt svårare och farligare för flyktingar att söka asyl. Centerpartiet värnar öppenheten i EU och möjligheten för människor att söka skydd här.

2. Ekonomin och företagandet.

Öresundsregionen är Nordens största storstadsområde med nästan fyra miljoner invånare. Förslaget om id-krav och tillhörande kontroller skulle slita isär en välintegrerad region och hota en viktig arbetsmarknad. Tiotusentals tågresenärer skulle drabbas varje dag. Regeringens förslag kan komma att tredubbla restiden mellan Malmö och Köpenhamn och kommer tvinga SJ att ställa in sin tågtrafik mellan Sverige och Danmark. De förseningar och störningar detta medför kommer att göra det dyrare att etablera företag på den svenska sidan av Öresundsregionen och försämra möjligheten att driva företag i södra Sverige.

Regeringens förslag skadar transporterna, ekonomin och företagandet och kostar samhället hundratals miljoner i minskad effektivitet.

Hela landet skulle påverkas, men i synnerhet Öresundsregionen. Centerpartiet vill värna en stabil ekonomi, en hållbar infrastruktur och goda möjligheter till företagande på båda sidor av Öresund.

3. Den demokratiska processen.

Regeringens förslag frångår den grundlighet som ska prägla svensk lagstiftning. Visst behöver det gå snabbt ibland, men remisstiden har varit extremt kort och viktiga aktörer har behövt lämna remissvar på telefon – eller inte alls haft tid att yttra sig. Det är inte godtagbart i den svenska modellen för lagstiftning, där god beredning är ett grundlagsstadgat fundament. Just för att hindra ogenomtänkta förslag som gör mer skada än nytta.

Det är särskilt viktigt när Lagrådet beskriver det som undantagstillståndsliknande lagstiftning och Justitiekanslern säger att det inte är säkert att förslagen är förenliga med grundlagens rättighetskatalog. Sådan kritik får inte tas lättvindigt. Centerpartiet ser god beredning av lagar innan de stiftas som en grundstomme för Sveriges lagstiftningsprocess.

Regeringens förslag innebär stora steg i fel riktning, både i sak och i process. Därför kommer Centerpartiet rösta nej till regeringens proposition. Alla som värnar asylrätten, företagen, ekonomin och ramverken för det demokratiska systemet borde göra detsamma.

Johan Hedin,

rättspolitisk talesperson (C)

Anders Åkesson,

trafikpolitisk talesperson (C)

Johanna Jönsson,

migrationspolitisk talesperson (C)

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik