ÅSIKT

Er falska byggboom är synad, regeringen

Debattören: Bostadsbyggandet sjunker med mer än 30 procent – mitt under bostadsbristen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Anna Roström
Trots regeringens höga tonläge och faktumet att det råder bostadsbrist så visar prognosen en motsatt trend, skriver debattören.

DEBATT. Peter Eriksson (MP) försöker upprätthålla bilden av att det nu byggs som aldrig förr och att en bidragande orsak är miljardsubventionerna som strösslas över de mest framgångsrika byggföretagen, fastighetsägare och kommunerna. I själva verket har byggandet inte någon gång under de fyra år Miljöpartiet haft ansvar för bostadspolitiken legat i nivå med det verkliga behovet.

Den rödgröna regeringens falska marknadsföring av den påstådda ”byggboomen” kan nu beläggas med siffror. Bostadsbyggandet sjunker med mer än 30 procent.

Minskningen sker dessutom i tider av en starkare ekonomisk tillväxt än på mycket länge, stigande reallöner och en historiskt låg ränta.

I 255 av 290 kommuner uppges att det råder bostadsbrist. Boverkets beräkningar slår fast att 600 000 nya bostäder skulle behöva byggas fram till 2025, med en byggtakt om 80 000 bostäder de närmaste fyra åren. Prognoserna visar en motsatt trend. Enligt Sveriges Byggindustrier kommer det under 2018 endast påbörjas 42 000 lägenheter och under 2019 ännu färre (endast 34 000). De talen ska jämföras med 51 000 lägenheter som påbörjades under 2017. Ändå fortsätter bostadsministern låta som om det byggs som aldrig förr.

Det bostadsbyggande vi hittills sett är helt och hållet ett resultat av Centerpartiet och Alliansregeringens konsekventa regelförenklingsarbete, som syftat till att ge byggföretag och kommuner gynnsammare förutsättningar att få fram byggbar mark.

Uppgången som påbörjades under Alliansens tid har stannat av och bostadsbyggandet nu sker trots – inte tack vare – rödgrön politik.

Tvärtom har det kastats grus i maskineriet så att byggandet bromsas in i ett läge när en högre växel skulle ha behövts. Amorteringskravet som infördes kommer olägligt, utöver de kreditrestriktioner som redan fanns. Nu finns även risk att regeringen enligt typisk svenskt manér överimplementerar om EU-direktivet om begränsningar av företagens ränteavdrag. Sammantaget skapar detta en oro som hämmar byggandet.

För att stimulera bygg- och bostadssektorn vill Centerpartiet bland annat se följande förändringar:

  • Friare hyressättning med starkare koppling till bostädernas marknadsvärde.

  • Reformer på skatteområdet som främjar rörligheten och motverkar ineffektiva och kostsamma inlåsningseffekter.

  • Sänka trösklarna för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden.

  • Fler nationella regelförenklingar. Vi vill bland annat se över strandskyddslagstiftningen, riksintressen, överklaganden, regler om bullerkrav och annat, som idag påtalas av näringsliv och kommuner som hinder för fler bostäder.

Byggbromsen kommer olägligt. Klyvningen på bostadsmarknaden har stora likheter med det vi ser på arbetsmarknaden, med allvarliga insider-outsidereffekter. Här behövs en politik för lägre trösklar och bostadssociala reformer, så att medborgare får möjlighet till en bostad, då rätten till bostad är reglerad i FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Centerpartiet ser skattepolitiken mer som ett medel för att underlätta rörlighet och byggande än som ett sätt att finansiera ett omfattande byggstöd. För oss är det viktigt att stöd – om de behövs – utformas efter det problem som måste lösas, oavsett om det handlar om en svag bostadskonsument, en undervärderad marknad eller otrygghet. Peter Erikssons politik ökar klyvningen av Sverige. Därför behövs ett nytt ledarskap och en långsiktig lösning på bostadspolitiken om vi på allvar ska kunna möta behovet om 600 000 nya bostäder fram till 2025.


Ola Johansson, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM