Debatt

Hedvall skuldbelägger misshandlade kvinnor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sveriges kvinnojourer svarar Barbro Hedvall

Mäns våld mot kvinnor – ett samhällproblem, enligt Roks.
Mäns våld mot kvinnor – ett samhällproblem, enligt Roks.

Barbro Hedvall har utmärkt sig som en påläst och empatisk debattör, en trovärdig röst för alla – oavsett politisk hållning – att lyssna till. Därför blir jag lika förvånad som besviken när jag läser måndagens artikel på Aftonbladet Debatt (21/12). Hedvalls inlägg vittnar inte bara om att den offentliga diskussionen om mäns våld mot kvinnor har tagit ett steg bakåt utan också om att hennes insikt i problemetiken är brist­fällig.

Barbro Hedvall skriver: ”Visst finns det män som misshandlar sina närstående, det har det alltid funnits, och nästan alltid har det varit kopplat till alkoholmissbruk.”

Detta är fel. I Brå:s försiktigt hållna rapport om våld i nära relationer framgår att alkohol visst kan vara en utlösande faktor, men att den inte bör ses som våldets orsak. Den felaktiga kopplingen mellan missbruk och våld var vanligt förekommande i början av kvinnojoursrörelsens tid.

I det då rådande debattklimatet ansågs förenklat uttryckt den misshandlande mannen oftast komma från de lägre samhällsklasserna, ha psykiska problem och/eller missbruka droger.

Hedvall sprider alltså en gammal och motbevisad myt.

Barbro Hedvall skriver vidare att hon anser att ”det ensidiga offerperspektivet” i debatten om våld mot kvinnor är förenklat och förnedrande, och att kvinnorna bär ett ansvar för sina liv.

Ordagrant: ” Kvinnor är lika kapabla att svara för sina liv som män. Då går det inte att ha ett ensidigt offerperspektiv. Människor utmanar och är aggressiva, kvinnor måhända oftare med ord än med knytnävar. Människor blir orättvist behandlade, män som kvinnor. Vi handlar oöverlagt, vi blir rasande.”

Roks har funnits som organisation i 25 år. Vissa av våra numera nästan 100 jourer ännu längre. Deras möten med tiotusentals kvinnor som utsatts för mäns våld har hjälpt oss att förstå att våld inte är något som endast sker i oöverlagda situationer. Erfarenhet – och forskning – visar tvärtom att mäns våld mot kvinnor ofta är kontrollerat och systematiskt.

Barbro Hedvall skriver att hon har problem med att kvinnor ses som offer. Vad hon i samma sekund gör sig skyldig till är att skuldbelägga de misshandlade kvinnorna och frånta samhället dess ansvar.

Det finns enligt Brå en tydlig skillnad i vilken utsträckning män och kvinnor drabbas av våld i nära relation. Brå betonar också att våldet som kvinnor drabbas av är betydligt grövre än våldet som riktas mot män. Roks anser, precis som FN, att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhälleligt problem och ett uttryck för det strukturella förtryck som i vårt samhälle riktas mot tjejer och kvinnor.

Att Barbro Hedvall har ”svårt att bli riktigt engagerad” i denna fråga är därför mycket beklagligt.

Angela Beausang

ordförande i Roks,

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Jämställdhet

ÄMNEN I ARTIKELN

Jämställdhet