ÅSIKT

Det är dags för en verklighetskoll, SSU

Slutreplik på debatten om köerna i sjukvården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
De sju landsting med längst väntetider har alla en gemensam nämnare: Socialdemokratiskt styre. I moderatstyrda landsting är ekonomin bättre och köerna kortare, skriver debattören.
DEBATT

SSU:s ordförande Philip Botström skriver att Moderata ungdomsförbundet inte är trovärdiga när det kommer till sjukvårdspolitik. Men SSU är det ungdomsförbund som backar upp partiet som sällan klarar av att leverera bra vård. Dessutom försvarar Boström att den socialdemokratiska regeringen tog bort kömiljarden vilket har resulterat i att vårdköerna har fördubblats. SSU borde ägna julhelgen åt självrannsakan, för självinsikt finns det uppenbarligen brist på.

Socialdemokraterna styr i 16 av Sveriges 21 landsting. Det finns enstaka exempel där de levererar bättre än Moderaterna på vissa parametrar, men de sju landsting som har längst väntetider alla är S-styrda. Det är ingen slump att moderatstyrda landsting har kortast väntetider – fler privata vårdgivare hjälper till att hålla nere köerna.

SSU påpekar att Stockholm läns landsting hänvisar flest förlossningspatienter till andra län. Detta utan uppenbar vetskap om att ”flest” motsvarar cirka 1,3 procent och att landstinget faktiskt tar emot fler mammor från andra än, i jämförelse med hur många som hänvisas till närliggande län. I Stockholm får dessutom 9 av 10 föda på sitt förstahandsval. I andra län där Socialdemokraterna styr går det inte ens att välja då det bara finns ett sjukhus. Patientmakt är en bristvara i många S-landsting.

Att Moderaternas framgångssaga i sjukvården sticker i ögonen på många socialdemokrater är inte så konstigt. Att Moderaterna år efter år lyckas satsa på sjukvården, samtidigt som ekonomin är välskött, är just det som många S-landsting inte klarar av utan att höja skatten. SSU bad oss vara konkreta – det kan inte bli mer konkret än att konstatera att en välskött ekonomi innebär en vård som år efter år får mer och rätt resurser.

Att vartenda landsting sedan 2014 fått längre vårdköer och att en majoritet av landets S-ledda landsting brottas med stora och återkommande ekonomiska underskott är ett stort misslyckande för Socialdemokraterna. Jag förstår att SSU blir stressade av sina partikamraters misslyckanden.


Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM