Se matsvinnet som en outnyttjad resurs

Replik från Mårten Thorslund om maten vi slänger

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Modellen ”svinntratten” visar hur vi kan se matsvinnet som en outnyttjad resurs, skriver Mårten Thorslund.
Modellen ”svinntratten” visar hur vi kan se matsvinnet som en outnyttjad resurs, skriver Mårten Thorslund.

REPLIK. Åsa Domeij framlägger fyra prioriteringsområden som är bra: vi behöver definiera svinnet, mäta det, sätta mål och informera konsumenter.

Tyvärr finns inget svenskt embryo till den modell som bevisats vara bäst över tid: norska Matvett och engelska Wrap. Konsumentinformation ger också små effekter och tar lång tid. Det mest effektiva och enda rättvisa är om alla delar bördan av matsvinnet.

Åsas arbetsgivare Axfood har tillsammans med Coop och Ica makten över 9 av 10 svenska matkassar. Framstegen hon nämner görs delvis men i liten skala på butiksnivå. Ändå minskar inte svinnet. En försvinnande liten del av kedjornas svinn doneras till hjälporganisationer. Bara 12 av Axfoods stockholmsbutiker donerar sitt matsvinn. Hur många av kedjans totalt 400 butiker gör detsamma?

Nyckeln är att se matsvinn som en outnyttjad resurs, inte likställa det med matavfall. Matsvinn är mat som vi misshandlat. Devisen i en cirkulär ekonomi är att allt avfall är dåligt. Modellen ”svinntratten” som jag tagit fram visar sambanden, tillgänglig för alla och är mitt bidrag till en snabb omställning.

Jag utmanar livsmedelskedjorna att enligt norsk-engelsk modell, stöttade av ekonomiska och andra framgångar i den, leda utvecklingen mot halverat matsvinn, vilket skulle göra Sverige till ett föredöme i världen.

Här följer fyra omarbetade fokusområden som med större sannolikhet kan halvera matsvinnet:

Matsvinnsmål: Sverige kan bli det första fossilfria landet i världen om vi halverar matsvinnet varför halveringsmålet bör inkluderas i alla strategier på området och i det kommunala planer likväl i näringslivet och hushåll. EU:s nya nya avfallsdirektiv stöttar. Belöning och bestraffning ska utdelas.

Matsvinnsdefinition: Inom regeringsuppdrag för minskat matsvinn definiera matsvinn och matavfall i hela värdekedjan. 

Börja mäta: Vi kan inte vänta på en svensk mätstandard. Alla sätt att mäta accepteras initialt med intention mot digitala uppkopplade vågar och system.

Systemperspektiv: Miljö- och klimatpåverkan av mat måste tydligare in i skolans grundutbildning. Datummärkningen måste designas om. Alla verksamheter som inkluderar mat måste ta fram handlingsplaner för ett halverat svinn. En mall för sådan tas fram inom regeringsuppdraget.

Hos de tre kedjorna finns både fröet till framgång via norsk-engelsk modell, ekonomiska incitament, imagebehov och kritisk volym. Strategiska insatser med systemperspektiv och effektivitet måste styra samhällets insatser. Bara så når vi halveringsmålet.


Mårten Thorslund, grundare Matsvinnet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN