Debatt

Bonos kamp hjälper inte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Johan Wennström: Skuld- avskrivning förgiftar tredje världens länder

Det finns ingen mirakelmedicin för fattigdomen i tredje världen, även om U2-sångaren Bono, den brittiska finansministern Gordon Brown och andra förespråkare av skuldavskrivning tror det.

U2-sångaren Paul Hewson, "Bono", har engagerat sig för att G8-länderna ska skriva av skulderna för världens fattiga folk.
U2-sångaren Paul Hewson, "Bono", har engagerat sig för att G8-länderna ska skriva av skulderna för världens fattiga folk.

När G8-länderna, till stor del på grund av lobbyarbete av Brown och den så kallade White Band-rörelsen som har bland andra Bono som affischnamn, nyligen fattade beslut om att skriva av fyrtio miljarder dollar från fattiga länders skulder, blandade de istället ihop en häxbrygd.

Det är en häxbrygd som troligen kommer att förgifta fattiga samhällen i tredje världen för en lång tid framöver. För varför skulle ledarna där använda det frigjorda kapitalet till mediciner eller utbildning när det finns inbördeskrig att utkämpa, terrorister att finansiera och palats att bygga?

Som Vincent Dahlbäck rapporterade i Dagens Eko (12/6) försvann hälften av pengarna som frigjordes när Uganda 1998 tilläts skriva av sina skulder i fickorna på korrumperade ledare. Det ledde till att landet tvingades låna mer pengar och skuldsattes ännu hårdare än 1998, då en femtedel av statsbudgeten upptogs av utlandsskulder.

Jag är övertygad om att vi kommer att se en liknande utveckling i andra länder som nu omfattas av G8-ländernas skuldavskrivning. En direkt belöning till de många gånger odemokratiska ledare som misslyckats med att sköta sina samhällen, och som ofta valt socialismens väg mot ekonomiskt fördärv.

G8-ländernas plan för att få ett slut, men som i själva verket innebär en fortsättning, på fattigdomen i tredje världen innefattar också ökat bistånd.

Den brittiska tidningen The Independent rapporterar (13/6) att Gordon Brown och hans finansministerkollegor ska titta på möjligheten att beskatta flygtrafiken för att på så sätt få fram mer pengar till bistånd.

Det är korkat av flera skäl. Jag tycker om att flyga relativt billigt, det underlättar kontakter mellan människor - försvåra inte det! Därtill skapar bistånd ett beroende på hjälp utifrån som är svårt att bryta.

I en rapport från Svenskt Näringsliv jämfördes Sydkorea och Zambia. Slutsatsen var att Zambia, som sedan 1960-talet har tagit emot fjorton gånger mer bistånd än Sydkorea, lider av detta. Landet har fastnat i ett biståndsberoende istället för att, som koreanerna, föra en tillväxtorienterad politik som leder till socialt och ekonomiskt välstånd.

Ökad tillväxt och därmed högre välstånd är nyckeln till att bekämpa fattigdomen i tredje världen. Det handlar om att introducera marknadsekonomiska reformer och att uppmuntra direktinvesteringar i fattiga länder. När utländska företag etablerar sig i till exempel Asien, och för med sig ny teknologi och know-how, eller när riskkapitalister utvecklar inhemska företag, skapas nya arbetstillfällen.

Fattiga människor får plötsligt en inkomst - må den vara låg enligt vår standard - och därmed större inflytande över det egna livet. Så stärks också landets ekonomi.

Det handlar, i korthet, om att klara sig utan Bono och Gordon Brown, som tror att skuldavskrivning är vatten på elden när det egentligen är bensin.

Johan Wennström , arbetar med utvecklingsfrågor , på Institute of Economic Affairs i London

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt