ÅSIKT

Wallström: Allt fler gillar EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: AP
Den renoverade Berlaymont-byggnaden i Bryssel, säte för EU-kommissionen.
Foto: BJÖRN LINDAHL
Margot Wallström
DEBATT

Europadagen den 9 maj firas för tjugonde gången till minne av 1950-års Schumann-plan. Det var en djärv plan i dåtidens krigshärjade Europa. Den innehöll förslag om ett mer långtgående samarbete än någonsin mellan de gamla fiendeländerna. I fjol kunde Europa fira 60 år av fred och välstånd, och nästa år fyller EU 50 år.

EUs medborgare erkänner framgångarna, och har samtidigt positiva förväntningar på EU, mer så än på det egna landet, visar den senaste Eurobarometern. Fortfarande tycker en klar majoritet av EUs medborgare att medlemskapet är bra för deras land. Endast 15% anser att det är dåligt. Men den positiva attityden till medlemskap är mindre idag än för ett år sedan. Samtidigt finns tecken på att svenskarna börjar ta till sig EU-medlemskapet. De som tycker EU-medlemskapet är bra har blivit fler jämfört med den förra undersökningen. Endast 23% tycker att medlemskapet är dåligt för Sverige. Detta bekräftas också av SCBs mätningar.

Att över tusen svenska skolor hissar EU-flaggan 9 maj, ungefär som FN-flaggan hissas 24 oktober, är alltså ett tidens tecken.

Självklart känner sig ändå de flesta av Europas medborgare närmare förbundna med sitt land än med EU. Allt annat vore egendomligt. Det är ett historisk nytt och unikt fenomen att 25 suveräna länder går samman och överlåter beslutsmakt, t o m lagstiftning, till ett delvis övernationellt organ. Självklart är en sådan förändring både tidskrävande och svår.

Men det intressanta är att medborgarna inte tycks se någon motsättning i att både ha en stark nationell identitet och att samarbeta i EU. Svaren är tydliga på vilka områden man kan tänka sig att ge EU mer beslutsmakt. Nio av tio svenskar vill att EU ska hantera bekämpning av terrorism och internationell brottslighet, sju av tio att EU ska ta beslut för att säkra jämställdheten och en klar majoritet är positiva till samarbetet på miljöområdet och inom folkhälsofrågor. Forskning och energifrågor kommer också högt.

Däremot tillhör arbetslösheten och konsumentskyddet de frågor som svenskarna vill sköta nationellt. Och svenskarna kritiserar EU mer än de flesta för ineffektivitet och byråkrati.

Mina slutsatser är att det finns starka gemensamma värderingar i Europa, kring värden som rättssäkerhet, trygghet, välfärd och hållbar utveckling. Människor är inte rädda att låta EU få inflytande inom dessa områden. Medborgarna ser inte heller EU som enbart en marknad. Därför måste ekonomisk utveckling gå hand i hand med sociala hänsyn och skydd för miljön.

Jag menar att EU måste göra följande:

förlänga tankepausen om det konstitutionella fördraget och fortsätta att utveckla demokratin och formerna för dialog och debatt

stärka visionen om hållbar utveckling i Europa

skärpa kampen mot gränsöverskridande brottslighet, sexslavhandel och terrorism

stärka EUs globala roll för en säkrare värld.

Margot Wallström (EU-kommissionär Bryssel)