Jan Nygren: Suhonen, du borde skämmas!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK

Jan Nygren.
Jan Nygren.

Det är något märkligt och också beklagligt över Daniel Suhonens sätt att betrakta omgivningen. Han kan uppenbarligen inte acceptera att människor som har en annan uppfattning än han själv har egen tanke- och analysförmåga.

I artikeln i Aftonbladet av den 20 mars med rubriken ”Lyssna på opinionen mot vinst i välfärden” menar Suhonen på största allvar att Stefan Löfven, ja hela den socialdemokratiska partistyrelsen plus ytterligare ett oräkneligt antal socialdemokrater med flera andra, är lealösa offer för lobbyister.

Dessa lobbyinsatser – riktade mot partierna i mitten C, KD, Fp, MP och S, skriver Suhonen vidare, har lett till att nämnda partier ”inte tar i frågan på ett effektivt sätt. Istället är det branschens perspektiv som får råda.”

Några rader längre ner i artikeln: ”I centrum på S-kongressen om två veckor står partiledningens mycket slappa försök att hantera en allvarlig folkopinion. Vinstdriften rör man inte. Min åsikt är man förletts av de lobbyister för vård- och omsorgskapitalet som påstår om att valet är förlorat om S säger nej till fri vinstdrift. Grundfrågan för s-ledningen och hela arbetarrörelsen borde vara hur det kommer sig att man hellre lyssnar dessa vinstlobbyister än väljarkåren eller medlemsbasen.”

Daniel Suhonen – du borde skämmas!

Du tar dig friheten att vara uttolkare, inte bara för vad medlemsbasen i socialdemokratin har för uppfattning, utan hela väljarkåren! Du måste besitta vidunderliga egenskaper.

Du förminskar Stefan Löfven och tusentals andra engagerade socialdemokrater och även andra personer som efter mycket tankemöda skaffat sig en uppfattning som inte överensstämmer med din i en inte alldeles enkel fråga. Detta gör du genom att svepande misstänkligöra, ja till och med påstå, att dessa personer ”hellre lyssnar till vinstlobbyister än till väljarkåren”. Själv uppträder som om du var ren och obefläckad. Instrumentet är pekfingrar åt och om andras svek och svaghet.

Vart vill du komma? Vad är det du egentligen påstår? Att Stefan Löfven är svag i köttet? Att det är pengar och beröm från dessa ”lobbyister” som driver honom? Att han är dum i huvudet och inte begriper bättre? Bakom dina anklagelser måste du ju ändå ange något motiv för det du beskyller enskilda personer för, eller? Ja, dessa frågor gäller naturligtvis också alla de andra som du hoppar på med din översittarmentalitet.

Jag har den största respekt för din uppfattning, men jag tycker förfärligt illa om din debatteknik! Om man inte kan acceptera att den som har en annan uppfattning faktiskt av egen kraft och eget förstånd – självklart också med inhämtande av omgivningens synpunkter – kan komma till annorlunda slutsatser än de jag själv har är det illa. Verkligt illa!

Jan Nygren

Publisert: