ÅSIKT

Edward Riedl (M): Sluta tramsa och respektera strejkrätten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Politiska hobbyorganisationer ska inte avgöra vilka strejker som är samhällsfarliga

Under den pågående konflikten mellan arbetsgivare och fackföreningar inom kollektivtrafiken så har Fria Moderata Studentförbundet valt att gå in och agera strejkbrytare genom att köra bussar på en kollektivtrafiksträcka. Detta är inte ett ansvarsfullt sätt att agera för en politisk organisation och inte något som är förenligt med Nya Moderaternas värderingar.

För mig som representant för Nya Moderaterna så är det självklart att det är arbetsmarknadens parter som är ansvariga för avtalsförhandlingar och konfliktåtgärder på arbetsmarknaden. Den svenska modellen bygger på att fackföreningar och arbetsgivare tar ansvar för lönebildning och arbetsvillkor utan att politiker lägger sig i. Det är en modell som tjänar Sverige väl och som har bidragit till att vi i vårt land har färre konflikter på arbetsmarknaden än vad de har i många andra länder i vår omvärld.

Att som FMSF gå ut och agera som något slags strejkbrytare är direkt oansvarigt och faktiskt ganska tramsigt. I Sverige finns ett tydligt regelverk för att avgöra vilka strejker som skall anses vara samhällsfarliga men detta skall beslutas av ansvarig skiljenämnd och inte av en politisk hobbyorganisation som Fria Moderata Studentförbundet.

Fria Moderata Studentförbundet är fristående från mitt parti och får själva stå för sina åsikter. Men som företrädare för Nya Moderaterna så kan man inte annat än skämmas om vi blir förknippade med en organisation som snarast ger intrycket av att vara en parodi på gammelmoderater.

Edward Riedl (M)

Riksdagsledamot och ledamot av trafikutskottet