Debatt

Lena Ek: Har du ens läst miljöbudgeten, Romson?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vi lägger 20 miljarder på miljö och klimat - en satsning de rödgröna inte var i närheten av när de samregerade.

Lena Ek.
Lena Ek.

Höstens budget innehåller inga klimat- och miljösatsningar, hävdar Åsa Romson. Möjligen skrev hon sin artikel innan hon hunnit gå igenom de nära hundra sidor som beskriver dessa utgiftsområden.

Totalt omfattar miljöbudgeten 5,3 miljarder för 2013 och ligger kvar kring den nivån de kommande fyra åren. Alliansens drygt 20 miljarder till miljö och klimat både denna och den förra mandatperioden kan jämföras med de rödgrönas 15 miljarder.* Alliansens drygt 20 miljarder till miljö och klimat både denna och den förra mandatperioden var de rödgröna aldrig i närheten av när de samregerade.

Arbetet med anpassning till ett förändrat klimat i Sverige stärks och samordnas, både på central och regional nivå. De kommande fyra åren satsas nära 50 miljoner kronor för insamling av geoteknisk information som många kommuner i hela landet kommer att behöva i sina handlingsplaner för klimatanpassning.

Sveriges samarbete med länder av strategisk betydelse för det globala miljö- och klimatsamarbetet får ökade resurser. Det ger oss värdefull kunskap och insikt om vilka utmaningar växande ekonomier står inför, men ger också möjligheter till svenska miljöteknikföretag att komma ut på dessa marknader.

Naturvårdsverket får nästan en kvarts miljard de kommande åren för att förstärka sitt arbete med inrättandet av naturreservat och att teckna naturvårdsavtal. Detta för att öka skyddet för bland annat gammelskogar och ge större förutsättningar för ett varierat friluftsliv i hela Sverige.

Rovdjursförvaltningen tillförs mer medel, bland annat för att länsstyrelsernas arbete med akutgrupper, informationsinsatser och kunskapsunderlag. Regeringen föreslår 2 miljarder kronor till anslaget åtgärder för havs- och vattenmiljö för de kommande fyra åren. Havsmiljön hade inte ens en egen plats i budgeten när de rödgröna hade makten.

Vi avsätter 1,8 miljarder mellan 2013-2016 för sanering av förorenade områden, vilket kan användas till akutinsatser och ansvarsutredningar. Vi ger högsta prioritet till att minska gifterna i människors vardag, till exempel de hormonstörande ämnena som bisfenol A och parabener.

Vi öppnar upp för kommuner att använda fler verktyg för att förbättra den lokala luftkvaliteten, bland annat möjlighet att införa dubbdäcksavgifter. Dessutom fortsätter vårt arbete med att styra fordonsskatterna mot att premiera nyförsäljning av fordon med låg klimatpåverkan.

Romson resonerar som att omställningen till förnybar energi inte ens börjat ske i Sverige. Men om vi håller oss till fakta har vindkraftsutbyggnaden sexdubblats sedan 2006. En viktig faktor till ökningen är systemet med gröna elcertifikat – ett system MP argumenterat mot i Riksdagen. Likaså verkar hon ignorera att budgeten innehåller den kanske största utbyggnaden av järnväg i Sverige i modern tid. Vilka märkbara satsningar på järnväg fick MP igenom under sina åtta år som stödparti till S-regeringen?

Jag ser fram emot att ta debatt med MP och Åsa Romson hela vägen till valet 2014 om hur miljö- och klimatsatsningarna ska göras för att bäst främja en hållbar utveckling i Sverige och världen.

* OBS: Texten är korrigerad. I en tidigare version av texten fanns följande faktauppgifter med: "Totalt omfattar miljöbudgeten 5,3 miljarder för 2013 och ligger kvar kring den nivån de kommande fyra åren. När MP hade inflytande över de åtta budgetpropositioner som lades fram 1998-2006 var högstanoteringen 3 miljarder."

Detta stycke har nu ersatts med: "Totalt omfattar miljöbudgeten 5,3 miljarder för 2013 och ligger kvar kring den nivån de kommande fyra åren. Alliansens drygt 20 miljarder till miljö och klimat både denna och den förra mandatperioden kan jämföras med de rödgrönas 15 miljarder."

Lena Ek

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt