Unga underskattar faran med cannabis

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Maria Larsson (KD): Drogmissbruket riskerar att öka

Maria Larsson.
Maria Larsson.

Andelen unga i Sverige som testar narkotika är internationellt sett väldigt låg. Andelen unga i gymnasiet som använt narkotika någon gång under de senaste tolv månaderna har emellertid ökat något. Av de som säger att de provat någon gång handlar det nästan alltid om cannabis.

I våra storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, har andelen som använt cannabis länge legat över riksgenomsnittet. Trender startar ofta i storstäder. Kanske finns det anledning att tro att det också gäller cannabis. Särskilt mot bakgrund av att risk­uppfattningen om just cannabis har förändrats. I en undersökning som genomförts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, uppger fler pojkar att det är större risk med att använda tobak än att testa cannabis.

Många hävdar att summan av lasterna är konstant. Detta är inte sant. CAN redovisar att det skett en mycket stor minskning av ungas alkoholkonsumtion och att den nedgång som skett vad gäller alkoholbruk inte har ersatts av motsvarande ökningar av narkotika.

Det är på många sätt en hopp­ingivande utveckling som beskrivs i CAN:s undersökningar av ungas alkohol- och tobaksvanor. Föräldrars attityder till att bjuda eller köpa ut till sina barn har också förändrats markant. Det är inte alls lika vanligt nu som för några år sedan.

Varför minskar då inte narkotikaanvändningen på samma sätt? En förklaring är bristande medvetenhet om riskerna med cannabis. Det kan leda till att vi får en ökning av cannabisanvändningen i Sverige, om vi inte agerar kraftfullt nu för att förhindra en sådan utveckling.

Den minskning vi haft av alkohol- och tobaksanvändningen visar att det går att förändra attityder och beteenden. Men det tar tid, och det krävs en gedigen och trovärdig kunskapsspridning som bygger på fakta och korrekt information, för att påverka och förändra attityder och beteenden när det gäller cannabis och andra droger.

Vi är beroende av forskning som kan hjälpa oss att förstå vilka insatser som är mest effektiva och vilka satsningar som behöver göras för att minska de narkotikarelaterade skadorna. Framför allt behöver vi sprida den senaste kunskapen om hur cannabis och andra droger påverkar både den som använder dem och deras omgivning.

Regeringen har därför knutit till sig ett expertråd med representanter för forskarvärlden, intresseorganisationer och myndigheter som ger oss aktuell kunskap och informerar om viktiga forsknings- och utrednings­resultat.

Den senaste forskningen har skärpt synen på de skadeverkningar som användning av cannabis kan ge upphov till. Beroendeforskaren och professorn Fred Nyberg som följer den internationella forskningen konstaterar att de senaste rönen understryker och bekräftar tidigare uppgifter om skadeeffekter på vitala funktioner i hjärnan. Störst är risken för de som påbörjar cannabismissbruk i tonåren.

Fred Nyberg menar dessutom att den psykoaktiva effekten i den cannabis som finns tillgänglig i dag är avsevärt starkare än den som fanns när föräldragenerationen växte upp och som tidigare forskning baseras på. Dagens verklighet är dessutom att det flödar in syntetiska cannabinoider via internethandeln som används i form av rökmixar, till exempel Spice, och som är ännu kraftigare. De långsiktiga effekterna av dessa preparat vet vi ännu inget om.

Som en del i kunskaps­spridandet har regeringen i dag, tillsammans med Uppsala universitet, ett kunskapsseminarium om beroende i Uppsala, med några av Sveriges främsta forskare och experter. I höst, den 20-21 november, genomför regeringen även en internationell cannabiskonferens för att sprida de internationella forskningsresultaten.

På många håll i världen pågår ett starkt lobbyarbete för legalisering av cannabis. Från svensk sida arbetar vi aktivt emot och bygger också nätverk med länder som värnar om FN:s narko­tikakonventioner, som tydligt tar avstånd från legalisering.

Målet i vårt eget land är att minska användningen av cannabis bland ungdomar under 25 år. Med tillgängliga forskningsfakta når kommunerna längre i det förebyggande arbetet och i vård och behandling.

Maria Larsson

Publicerad: