ÅSIKT

Satsning på arbetsmiljö möter svensk lärarbrist

Agneta Jöhnk, Sveriges Kommuner och Landsting, i replik om lärarnas arbetsmiljö

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
I jämförelse med andra yrkesgrupper är lärare absolut inte kraftigt överrepresenterade, skriver Agneta Jöhnk, Sveriges Kommuner och Landsting.

REPLIK. Förbättrad arbetsmiljö och god löneutveckling är viktiga verktyg för att behålla redan anställda lärare och locka fler till läraryrket. Jag ser därför gärna mer sans och balans i hur fakta kring läraryrket presenteras.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, menar att lärare är kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar och att bättre arbetsmiljö och högre lön är det som kan locka lärare tillbaka till yrket.

Det finns naturligtvis ingen anledning att ifrågasätta en enskild lärares motiv till att sluta som lärare. Ibland är det av skäl som handlar om ju stress och hög press. Ibland är det av lust att göra annat i livet.

Men att på grundval av ett par hundra lärare – i en yrkesgrupp med över 200 000 personer – säga att det finns en flykt är att överdriva.

Lärare är en av Sveriges största yrkesgrupper. Sett till antal människor kan de därför så klart göra ett stort avtryck i sjukfrånvarostatistiken. Men i jämförelse med andra yrkesgrupper är lärare absolut inte kraftigt överrepresenterade.

Kommunernas personalstatistik visar att sjukfrånvaron under 2017 totalt sett i kommunerna låg på i genomsnitt 4,5 procent. För grundskole- och gymnasielärare låg sjukfrånvaron på 3,0 respektive 2,8 procent under samma period. Förskolelärare hade en sjukfrånvaro över snittet: 5,5 procent.

SKL har tillsammans med lärarfacken gjort flera satsningar för att få ner sjukfrånvaron för alla lärare på en låg och stabil nivå. Det handlar bland annat om att lärare ska ha goda förutsättningar att planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Även karriärfrågor och hur skolan organiserar sin verksamhet med olika yrkesgrupper med olika kompetenser är viktiga bitar för att främja en god arbetsmiljö.

I höstas undertecknade SKL och lärarfacken ett nytt kollektivavtal som innehåller ytterligare satsningar på arbetsmiljöområdet, och som vi ska göra tillsammans.

En god löneutveckling är vid sidan av en bra arbetsmiljö centrala för att lärare ska trivas och göra ett bra jobb. Enligt Medlingsinstitutet är lärare en av de yrkesgrupper som har haft bäst löneutveckling av alla de senaste åren.

Sedan 2011 har kommunerna satsat 15 miljarder kronor på lärarlönerna utöver det som varit märket på arbetsmarknaden och utöver de statliga lönesatsningarna under samma tid.

Lärarbristen är en av välfärdens viktigaste utmaningar, det är vi helt överens med Lärarförbundet om. Det är vår gemensamma uppgift att arbeta för att läraryrket ska vara ännu mer attraktivt.

I arbetet för att fler ska bli lärare ska vi utgå från korrekt fakta när vi pratar om lärares löneutveckling, sjukfrånvaro och arbetsmiljö.


Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här