ÅSIKT

När Golfströmmen vänder ...

DEBATT

Bengt Wadensjö: Jordens klimat förändras ständigt - vad gör vi om istiden plötsligt knackar på dörren?

Stora klimatförändringar är vardagsmat i jordens historia. Om Golfströmmen stannar upp, som den gjorde för 8 000 år sedan, blir Europa ett nytt Sibirien.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En sådan förändring sker troligen på mindre än en generation - och vart ska norra Europas invånare då ta

vägen? frågar sig Bengt Wadensjö.

Vad skulle Noa göra i dag?

Jorden lever i en rytmisk cykel av varmare och kallare klimat. Varför klimatförändringar sker, varför det finns ett mönster i klimatväxlingarna och om vissa förändringar får förutsägbara konsekvenser vet vi inte.

Brian Fagan, professor i antropologi vid University of California, gav för några år sedan ut en fruktansvärt intressant bok, ”The long summer. How climate changed civilization” (Granta Books, London, 2004) där han med hjälp av Vostok-borrkärnan från Antarktis samt forskningsresultat från Grönland och Mellaneuropa kartlägger jordens klimathistoria under de senaste 420 000 åren.

Fagan ser fyra istider i en rytmisk cykel, var och en med cirka 100 000 års intervall. De har ett samband med förändringar av koldioxidhalten i atmosfären. Varför den ändras vet vi inte.

Den senaste istiden medförde att Cro-Magnon-människans vintrar varade i nio månader. Havsytan låg 90 centimeter lägre än i dag. Så plötsligt började somrarna bli längre. Omkring 13 000 år f Kr hade julis medeltemperatur i England stigit till cirka tio grader. Därefter steg den på 500 år (!) till det dubbla. Glaciärerna smälte och havsytan steg, omkring 12 000 f Kr med omkring fyra centimeter per år på vissa håll.

Även de senaste 10 000 åren har varmare perioder avlösts av kallare. Avsmältning har ändrat Golfströmmens riktning. Vulkanutbrott har orsakat dimma som i sin tur lett till minskad solstrålning. Minskad solfläcksaktivitet har lett till temperatursänkning.

En katastrof inträffade omkring 6 200 f Kr då en glaciär i Kanada, underminerad av smältvatten, skickade en explosion av smält

vatten in i Mexikanska golfen och norra Atlanten. Oceanernas yta steg med omkring fyra centimeter per år, kalla nordanvindar blåste, klimatet blev torrare och kallare.

600 år senare förvandlades sötvattensjön Euxinesjön till det bräckta Svarta havet i nivå med Medelhavets yta genom att stiga 15 centimeter om dagen under två år. Hundratals byar låg snart under vattenytan. 5 000 f Kr hade havsytans nivå stabiliserats. Sägnerna om Atlantis kanske återspeglar ett dunkelt minne av denna enorma översvämning.

1645-1710 var en period med reducerad solfläcksaktivitet. Att perioden var kall vet alla som läst om Karl X Gustavs tåg på isen över Stora Bält.

Det kan finnas ett hittills förbisett samband mellan klimatets växlingar och de stora kulturernas uppgångs- och nedgångsperioder. Arkeologen Carol Crumley har funnit att gränsen mellan Medelhavsklimat och kontinentalt klimat i Europa dramatiskt förflyttats under 3 000 år.

1200-300 f Kr gick gränsen vid Afrikas medelhavskust, 300

f Kr-300 e Kr rådde Medelhavsklimat ända upp till Nordsjöns och Östersjöns sydkust. Romarrikets blomstringsperiod sammanföll således med en värmeperiod.

500-900 var gränsen för Medelhavsklimat tillbaka i Nordafrika. Då var det så kallt att det år 829 låg is på Nilen. På 900-talet ändrades klimatet. Då inträdde en 400-årig period av långa, soliga, varma somrar. Medeltemperaturen låg mellan 0,7 och 1 grad över 1900-talets medeltemperatur. 1315 började en ny liten istid, en period med sex århundraden av kallare klimat.

Klimatet har alltså skiftat. Varmare perioder har avlösts av kallare. Vi är på väg in i en situation som rådde före 1300-talet. Hälften av temperaturökningen i vår tid menar Fagan kan bero på utsläpp efter förbränning av fossila bränslen. Hälften beror på naturlig växling i jordens liv. IPCC-rapporten anser det osannolikt att Golfströmmen skulle stanna upp och Europa förvandlas till ett nytt Sibirien.

Men det har hänt, senaste gången för 8 000 år sedan. Orsaken då var en smältvattenexplosion till följd av att glaciärerna på Grönland smälte. Blir det en sådan förändring igen sker den troligen på mindre än en generation.

Vart ska invånarna i Skandinavien, Tyskland, Frankrike, Holland, Polen, Baltikum och Ryssland i så fall flytta? Vad ska de äta? Noa i vår tid - vad skulle han göra? Skaffa en ark? Eller en gård i Syditalien?

Bengt Wadensjö 70 år, Nacka, deltidspräst och direktor i Centrum för samtidsanalys, f d biskop och docent i kyrkohistoria