Debatt

– Så ska Sverige bli starkare i FN

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Urban Ahlin (S): FN ber om svenska militärinsatser men regeringen ger inga svar

VÄSSAD FN-POLITIK Socialdemokraterna har sagt ja till att sända trupper till Sydsudan och anser att Sverige ska delta i insatser ledda av såväl EU som Nato och FN.
VÄSSAD FN-POLITIK Socialdemokraterna har sagt ja till att sända trupper till Sydsudan och anser att Sverige ska delta i insatser ledda av såväl EU som Nato och FN.

Sverige behöver skärpa sin FN-profil. Idag, den 24 oktober, infaller den årliga FN-dagen. I högtidstalen om FN brukar Sveriges långa tradition av starkt FN-engagemang framhållas. Men vi kan inte slå oss till ro på gamla meriter. Detta engagemang måste stå starkt också i dag och även utanför högtidstalen.

Jag träffade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon under hans Sverigebesök häromveckan. Ban Ki-moon var i Sverige för att hedra minnet av Dag Hammarskjöld. Det var under Hammarskjölds tid på posten som generalsekreterare som den fredsbevarande verksamheten tog form. Och i dag understryker Ban Ki-moon, dagens generalsekreterare, vikten av Sveriges deltagande i FN-ledda militära insatser.

Sverige har fått en förfrågan från FN om att sända ingenjörstrupp till insatsen i Sydsudan under FN:s ledning. Det har vi socialdemokrater sagt ja till redan i våras. Men regeringens svar dröjer.

Det är beklagligt. Nyligen kritiserade den avgående chefen för FN:s fredsbevarande operationer det låga deltagandet från länder som Sverige. I dagsläget är endast ett 20-tal av FN:s 84 000 fredsbevarande militärer svenskar. Det är en historiskt låg siffra.

Socialdemokraterna anser att Sverige ska delta i insatser ledda av såväl EU som Nato, men också i de FN-ledda insatserna. Regeringen bör se till att Sveriges deltagande i internationella insatser får en bättre balans. De kan inte enbart komma till oss och förhandla om deltagande i EU- eller Natoledda insatser. Ett första steg är att säga ja till den förfrågan regeringen har på bordet just nu om deltagande i Sydsudan.

Socialdemokraterna menar att den viktigaste internationella organisationen är Förenta nationerna, men FN är aldrig starkare än vad medlemsstaterna tillåter. Därför måste reformarbetet bedrivas kraftfullt. FN måste stå starkt för att kunna hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

Vi socialdemokrater har lagt fram en rad förslag för en vässad FN-politik.

Sverige bör utarbeta en FN-strategi för arbetet i FN både som enskild aktör, genom EU och i samarbete med de nordiska länderna.

Sverige bör öka ansträngningarna för att få fler svenskar verksamma på hög nivå inom FN-systemet.

Sverige kandiderar nu till FN:s råd för mänskliga rättigheter och bör därför ha en tydlig agenda för arbetet som ska bedrivas där.

Om en plats i FN:s säkerhetsråd, som Sverige kandiderar till, ska kunna bli möjlig krävs ett starkare svenskt FN-engagemang än det nuvarande.

Sverige bör initiera en vängrupp för FN där länder från olika delar av världen samarbetar för att stärka FN och driva på dess reformarbete.

Världen behöver ett FN med förmåga att hantera fred, säkerhet och utveckling och för att möta de globala utmaningar vi gemensamt står inför.

Som traditionellt stark FN-medlem kan Sverige vara pådrivande för nödvändiga reformer och vi kan ta vår del av ansvaret för den fredsfrämjande verksamheten. Det vore ett välkommet besked från regeringen på FN-dagen.

Urban Ahlin

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt