Sjuk men utförsäkrad – så kan vi inte ha det

Debattören: Löfven, det här måste du lösa om du sitter kvar efter valet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
När vi blir sjuka eller skadade ska vi ha rätt till ersättning tills vi blir friska – och ersättningen ska gå att leva på, skriver Marie Nilsson och listar vad IF Metall förväntar sig av Löfven efter valet.

DEBATT. Om 200 dagar är det riksdagsval. Ett val som är enormt viktigt för oss industriarbetare.

Trots en stormig mandatperiod har Stefan Löfven lyckats regera med två mål i sikte – en stärkt industri och en tryggare välfärd. Det är klokt, eftersom industrin och välfärden är bärande balkar i samhällsbygget. Skillnaden mot den förra borgerliga regeringen är påtaglig. Då prioriterades skattesänkningar före investeringar.

Men vi nöjer oss inte med det som varit. Av en fortsatt S-ledd regering väntar vi oss avgörande steg för att ytterligare stärka industrin och välfärden.

Dagens industriarbetare jobbar på arbetsplatser som förändras snabbt, i takt med den nya teknikens robotisering och digitalisering. Därför behövs en offensiv industripolitik och satsningar på kompetensutveckling, så att svensk industri kan fortsätta konkurrera på världsmarknaden och finansiera välfärden med exportinkomster.

Vi industriarbetare behöver även en aktiv välfärdspolitik. Välfärden tar hand om våra barn och gamla. Den vårdar oss när vi blivit sjuka, så att vi kan bli friska och börja arbeta igen. Den ger oss utbildningen vi behöver för att kunna göra ett bra jobb.

Nu behöver vi fortsatta reformer för att Sverige ska kunna utvecklas och växa.

Ett stort problem på arbetsmarknaden i dag är matchningen. Det finns lediga jobb men inte rätt utbildad arbetskraft. Industrin lider av detta och det hämmar utvecklingen och tillväxten. Samtidigt är de redan yrkesverksamma industriarbetarna en ofta outnyttjad resurs. Med kompetensutveckling och validering kan de öka sina kunskaper och ta de nya jobb som växer fram i digitaliseringen.

Men två tredjedelar av IF Metalls medlemmar har inte fått kompetensutveckling det senaste året. Var fjärde medlem är orolig att den egna kompetensen inte kommer att räcka till i framtiden, visar en undersökning från Novus.

Sverige behöver ett nationellt system för lärande i arbetet. Det förväntar vi oss att en fortsatt S-ledd regering ska leverera.

Sveriges industri konkurrerar inte med låga löner utan med kunniga, trygga medarbetare och modern teknik. Högerns vilja att lagstifta om sänkta löner och försämrad anställningstrygghet rimmar helt enkelt väldigt illa med verklighetens behov.

Dagens industriarbete ser olika ut, men fysiskt påfrestande jobb förekommer fortfarande. Vi ser även hur stressrelaterade åkommor ökar. Därför är det bra att regeringen har ökat resurserna till Arbetsmiljöverket efter alliansens nedskärningar, och återupprättat ett forskningsinstitut kring arbetsmiljö. Satsningarna på arbetsmiljön måste fortsätta, Fler måste få tillgång till företagshälsovård.

När vi ändå blir sjuka eller skadade ska vi ha rätt till ersättning tills vi blir friska – och ersättningen ska gå att leva på. Regeringen har tagit bort den omänskliga bortre tidsgräns i sjukförsäkringen som alliansen införde, men våra medlemmar drabbas tyvärr fortfarande av utförsäkringar.

Så kan vi inte ha det. Bygget av en tryggare sjukförsäkring måste intensifieras. Alliansen och Sverigedemokraterna vill göra tvärtom och återinföra den bortre tidsgränsen. Det vore ett hårt slag mot de industriarbetare som blivit sjuka när de bidragit till landets välstånd.

Sverige har inte råd med en högerregering som inte förstår samspelet mellan industri och välfärd. Industriarbetarna har inte råd med en återgång till nedmontering av arbetsmiljöarbetet och våra gemensamma skyddsnät.

För medlemmarnas, industrins och välfärdens skull kommer IF Metall att verka för en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering. Tillsammans stärker vi Sverige.


Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM