Ta ut en straffavgift för miljöfarliga bilar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiet: År 2030 ska svensk bilpark vara oberoende av fossila bränslen

Utmaningen att skapa fler och bättre miljövänliga transporter är en av de stora miljöfrågorna. Transportsektorn står för en tredjedel av de totala utsläppen, vilka fortsätter att växa globalt. Samtidigt kan vi inte möta klimatutmaningen genom att sluta transportera varor eller oss själva. Lösningen är att göra det miljövänligt.

Därför är det inte själva bilen som ska bekämpas, utan bilens utsläpp. Även om kollektivtrafiken utvecklas kommer det alltid att finnas behov av smidiga transporter för enskilda. Det gäller inte minst på landsbygden, där bilen är nödvändig. För att klara livspussel och tidspress måste vi kunna ta bilen till arbetet, till barnens fotbollsträning, till mormor på ålderdomshemmet eller för att storhandla på helgen.

Det krävs helt enkelt en grön fordonsutveckling för att både klara klimatet och våra transportbehov. Det måste löna sig att vara miljövänlig och välja den miljöbästa tekniken. Därför föreslog Centerpartiet miljöbilspremien inför valet 2006 och som genomfördes året därpå. Miljöbilspremien har övergått till befrielse från fordonsskatt i fem år. Därför föreslogs också supermiljöbilspremien inför valet 2010 och nu finns den med i regeringens budget.

Satsningarna har gett effekt. Under de senaste fem åren har antalet miljöbilar ökat explosionsartat, från knappt 30 000 när Alliansregeringen tillträdde till över 420 000 i dag. Få länder i Europa har gjort en sådan snabb omställning av bilparken. Nu ser vi att utsläppen från nya bilar minskar.

Men för att klara både klimatet och transporterna krävs mycket mer. Målet är att skapa en fossiloberoende fordonspark till 2030. Med det i sikte presenterar Centerpartiets miljöarbetsgrupp nu förslag som bör ingå i en samlad strategi för att göra fordonsflottan oberoende av fossila bränslen inom tjugo år.

Det måste löna sig bättre att välja bil som släpper ut mindre. Därför tycker vi att den som köper en miljöbil ska få en premie. En bil med höga utsläpp ska kosta mer genom att en avgifts läggs på priset.

Nivåerna på premierna och avgifterna ska styras av att utsläppen ska sänkas, samtidigt som den mest miljövänliga tekniken premieras. Nivåer ska kunna ändras i takt med teknikutvecklingen. Systemet har en brytpunkt och trappsteg åt vardera håll för premie respektive avgift. En utgångspunkt för brytpunkten kan vara miljöbilsdefinitionen.

Denna modell med premier och avgifter finns redan i Frankrike. Utvärderingar visar att systemet snabbt driver på utvecklingen med fler och bättre bilar med lägre utsläpp. Förslaget kan därför ge en extra skjuts även för miljöbilsutvecklingen i Sverige.

Det krävs också andra åtgärder. Avgifter på fordon och drivmedel bör vara miljöstyrande, även de som i nuläget inte har ett uttalat miljösyfte. Miljöbilsdefinitionen bör därför vara utgångspunkten för skatter på fordon, exempelvis förmånsbeskattningen. För att minska trängsel och utsläpp i städerna bör även trängselavgifterna utformas så att de blir tydligt miljöstyrande.

Enligt samma princip är det viktigt att prisskillnaden mellan bensin och biodrivmedel består. Vi anser att etanol, biogas och andra biodrivmedel ska vara fortsatt skattebefriade, till dess att andra marknadsekonomiska styrmedel har utvecklats.

Det krävs också ytterligare stöd till demonstrations- och pilotanläggningar för att utveckla effektivare motorer och bättre drivmedel, som biogas och batterier. I takt med att den nya tekniken utvecklas, blir den också billigare och mer tillgänglig.

Detta är några förslag som kan ta oss närmare målet att skapa klimatvänliga vägtransporter – en av våra stora miljöutmaningar som måste antas med fler idéer och förslag på lösningar. Vi hoppas att fler vill delta i en diskussion om hur både klimatkrav och transportbehov ska kunna förenas i framtiden.

Andreas Carlgren

Karin Stierna

Roger Tiefensee

Per Ankersjö

Magnus Andersson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN