En gruva ger våra unga chansen att stanna kvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: För Jokkmokk är befolkningstillväxt viktigast

Stefan Andersson.

För drygt två år sedan blev det känt att ett prospekteringsbolag hittat en stor fyndighet av järnmalm i vår kommun. Sedan dess har debattens vågor gått höga huruvida vi ska tillåta en gruvetablering i Jokkmokk.

Vi i den politiska majoriteten i Jokkmokk har ställt oss positiva till en etablering, något vi var mycket tydliga med till väljarna långt före valet 2010.

Anledningen till vårt ställningstagande är den ekonomiska injektion det skulle ge både lokalt och regionalt näringsliv. Det skulle ge en stor mängd arbetstillfällen, möjlighet till befolkningsökning och möjlighet för våra barn och ungdomar att kunna bo kvar i vår fantastiska kommun om de vill.

För att ge en bild av Jokkmokks kommun nämner jag några viktiga fakta:

Jokkmokks kommun är till ytan näst störst i Sverige. Det ryms drygt 103 Stockholms kommun inom kommunen.

Befolkningsantalen är strax över 5 000. Det ger en befolkningstäthet på 0,26 invånare per kvadratkilometer. Motsvarande siffra för Stockholm är 4752 invånare.

Nästan hälften av kommunens landareal omfattas av olika naturskydd.

För att få en nyanserad bild i debatten är det viktigt att förstå de här förutsättningarna. En eventuell gruvetablering skulle ta drygt en promille av kommunens yta i anspråk.

I debatten hörs ofta argumentet att det blir ”bara” 200-300 arbetstillfällen i gruvan. Men det motsvarar cirka 125 000 jobb i Stor-Stockholm.

300 jobb är dessutom en missvisande siffra då en gruvetablering får mycket stor påverkan på övrigt näringsliv i kommunen. Med den följer en mängd olika yrkeskategorier i och omkring driften. Det spiller över på näringar som restaurang, hotell, bygg- och anläggning, mekaniker, elektriker, konsulter, administratörer, målare och turistföretagare – listan kan göras lång.

Jokkmokk har en mycket företagsam befolkning och goda förutsättningar finns att utveckla näringslivet ännu mer. De som är emot en etablering brukar säga att vi Socialdemokrater ser en gruvetablering som den stora frälsaren, det som löser alla problem och utmaningar. Det är helt fel och ett sätt att förminska våra argument för en etablering. Vi som bor och verkar här måste absolut fortsätta det arbete som pågår med att utveckla en bredd av näringar. Vi anser dock att en gruvetablering är ytterligare ett ben att stå på.

Det högst prioriterade målet i kommunen är befolkningstillväxt. Vi är övertygade att för att driva befolkningsökning måste det finnas en differentierad arbetsmarknad.  Det måste vara möjligt att arbeta inom en mängd olika branscher för att attrahera potentiella inflyttare. Också de som redan bor här ska kunna verka inom den bransch de vill.

Vi vet att det inte räcker med att ha ett arbete man trivs med, kommunen behöver utveckla många andra saker också, som kulturutbud, boenden i attraktiva lägen, en skola i toppklass och så vidare. Det handlar i grunden om människors vilja att förverkliga sina drömmar. En positiv utveckling av befolknings- och skatteunderlag är av yttersta vikt för att klara det här på ett bra sätt.

Däremot delar vi åsikt med nej-sidan på en punkt: minerallagen behöver en översyn. Vi anser till exempel att kommunen måste komma in tidigare i beslutsprocessen och ha ett större inflytande än vad som är fallet i dag.

Vi anser också att ett system för att bedöma miljöpåverkan ska tas fram så att företag som bedriver miljöpåverkande verksamhet kan beläggas med en avgift som motsvarar påverkan på miljön.  

Stefan Andersson

Publisert: