Debatt

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Partiledningen: Vi måste vara glasklara

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ska vi gå med i Nato måste det göras på ett sätt som skyddar Sveriges egna säkerhetspolitiska intressen och som inte stoppar vår kamp för fred, frihet och demokrati. Därför har Miljöpartiet sju krav på ett svenskt Natomedlemskap, skriver språkrören med Elisabeth Falkhaven och Maria Ferm.
Ska vi gå med i Nato måste det göras på ett sätt som skyddar Sveriges egna säkerhetspolitiska intressen och som inte stoppar vår kamp för fred, frihet och demokrati. Därför har Miljöpartiet sju krav på ett svenskt Natomedlemskap, skriver språkrören med Elisabeth Falkhaven och Maria Ferm.

DEBATT

DEBATT. Regeringen har nu efter en påskyndad process utan folklig förankring ansökt om Nato-medlemskap. Nu måste Sverige vara glasklara i våra krav för att gå med.

Miljöpartiet har flera krav för det svenska medlemskapet, inte minst att Sverige lagstiftar om ett förbud mot kärnvapen på svenskt territorium – både i freds- och krigstid.

Miljöpartiet har lämnat in en ”motion med anledning av händelse av större vikt” till riksdagen – något som bara görs i extraordinära fall. Inom kort kommer alla partier behöva ta ställning till våra krav.

Vi har under våren sett enormt snabba svängningar i svensk säkerhetspolitik. För drygt en månad sedan sade Socialdemokraterna att ett Natomedlemskap inte vore bra för svensk säkerhet.

Sen dess har både S och SD svängt och nu har Sverige lämnat in en ansökan till kärnvapenalliansen Nato.

Sveriges folkvalda politiker måste nu vara transparenta mot svenska folket: det ska inte finnas något som helst tvivel om att Sverige aldrig blir ett land som har kärnvapen på sitt territorium.

Det är möjligt att förbjuda kärnvapen. I Östersjöområdet finns liknande lagstiftning i Finland och Litauen.

Finland har i sin kärnenergilag en tydlig formulering som förbjuder införsel av kärnvapen till landet. Även Spanien har liknande lagstiftning.

Sverige ska fortsätta att arbeta för nedrustning av kärnvapen, även som medlemmar i Nato. Då kan vi inte förvara kärnvapen på vårt territorium.

Utöver Miljöpartiets krav på kärnvapenförbud kräver vi också att Nato inte ska ha permanenta trupper eller baser på svenskt territorium samt att Sverige ska verka för ett demokratikrav inom Nato.

Vi oroas över den demokratiska tillbakagången bland flera Nato-medlemmar. I Turkiet och Ungern fängslas journalister, media censureras och universitet styrs av politiker och rättsstatens principer utmanas.

Redan nu ser vi hur Turkiet ställt krav på Sverige och Finland att justera vår utrikespolitik för att passa regimens krav. Det är oerhört viktigt att Sverige inte viker sig för dessa påtryckningar.

Detta var ett viktigt skäl till att vi inte ville gå med i Nato. Sverige ska alltid ha makten över sin utrikespolitik och kunna stå på demokratins, fredens och frihetens sida. Det blir svårare nu.

Ska vi gå med i Nato måste det göras på ett sätt som skyddar Sveriges egna säkerhetspolitiska intressen och som inte stoppar vår kamp för fred, frihet och demokrati. Därför kräver Miljöpartiet att:

  1. Sverige ska anta ett nationellt förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige både i freds- och krigstid. Flera Natostater, bland annat Norge, har en policy om att kärnvapen inte får placeras på deras mark under fredstid. Det räcker inte. Finland, Litauen och Spanien har nationell lagstiftning mot att kärnvapen får placeras på deras territorium under både freds- och krigstid. Det behöver Sverige också ha.
  2. Sverige inte ska ingå i Nuclear planning group och därmed bidra till den kollektiva planeringen av kärnvapen. Att ingå i Nuclear planning group är inget krav för medlemskap, utan ett val som varje enskilt land behöver göra. Sverige bör avstå för att tydligt visa att vi inte vill använda oss av kärnvapen som hot eller skydd.
  3. Sverige ska förhålla sig kritiskt inom Nato till alliansens kärnvapendelningspolicy (nuclear sharing), som innebär att en kärnvapenstat lånar ut kärnvapen till icke-kärnvapenstater.
  4. Sverige ska verka för principen om ”No first use” i Nato. Principen om ”First use” tillåter Nato i dag att som första aktör i en konflikt använda kärnvapen. Principen försvårar globala nedrustningsinitiativ eftersom den medför att ett överhängande hot om kärnvapen alltid kvarstår. Sverige bör driva att Nato avger ett löfte om att alliansen och dess kärnvapenstater ska lova att aldrig bli de som använder kärnvapen först i ett krig.
  5. Sverige ska vara pådrivande för att öka respekten för demokratiska värderingar genom ett demokratikrav inom Nato.
  6. Sverige inte ska ha permanenta Natotrupper eller baser på svenskt territorium.
  7. Sverige och de nordiska länderna ska utveckla det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet, när samtliga nordiska länder nu kommer vara medlemmar i Nato. Erfarenheter från coronapandemin visar att det finns mycket att utveckla vad gäller det civila försvaret, och hur vi samarbetar kring detta, men det gäller givetvis också på det militära området.

Sverige ska vara en kärnvapenfri nation och fortsätta att arbeta för nedrustning, demokrati och frihet även under de nya förutsättningarna. Det gör vi med tydlig lagstiftning som skapar förutsebarhet.


Märta Stenevi, språkrör (MP)
Per Bolund, språkrör (MP)
Elisabeth Falkhaven, försvarspolitisk talesperson (MP)
Maria Ferm, utrikespolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Sveriges Natoansökan

LÄS VIDARE

DEBATT Vi måste lagstifta mot kärnvapen i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Sveriges Natoansökan

Nato

Kärnvapen

Per Bolund

Maria Ferm

Utrikespolitik

Miljöpartiet