Med språkkrav lär sig fler nyanlända svenska

Slutreplik från Liberalerna om språkets roll i integrationen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att utgå från att människor som flyttat hit från andra länder ska tas omhand och inte ställas krav på är kontraproduktivt på riktigt. Slutreplik från Robert Hannah, Liberalerna.
Att utgå från att människor som flyttat hit från andra länder ska tas omhand och inte ställas krav på är kontraproduktivt på riktigt. Slutreplik från Robert Hannah, Liberalerna.

SLUTREPLIK. Liberalerna vill ha språkkrav. Det vill inte Juma Iomani. Liberalerna vill även reformera hela SFI-modellen och ge människor rätt verktyg att lära sig det svenska språket.

Svenska språket är viktigt, om inte avgörande, för nyanländas integration i det svenska samhället. Så långt är Liberalerna och Juma Iomani överens.

Ett språkkrav stärker medborgarskapets status och är en viktig symbol för principen om att i ett samhälle bör alla kunna kommunicera med varandra. Vidare är kunskaper om det svenska samhället nödvändigt för att fungera som medborgare.

Liberalerna menar att om språkkravet för medborgarskap ska kunna fungera som ett incitament för integration så behöver den andra delen av integrationsekvationen också reformeras: Svenska för invandrare (SFI).

Under två års tid har Liberalerna därför arbetat med att ta fram programmet för Förortslyftet som har det övergripande målet att det 2030 inte ska finnas några utsatta områden i Sverige.

Inom ramen för Förortslyftet har vi en rad förslag som ska göra SFI bättre:

  1. SFI ska följa en tydlig progressionstrappa och ha en yttre tidsgräns.
  2. Höj de nationella kraven på kvaliteten på utbildningen.
  3. Integrera jobbperspektivet i SFI.
  4. Rätt att lära sig svenska digitalt.
  5. Inför yrkesskolan och ge dem som saknar gymnasieutbildning.

Juma Ioamni säger att språkkrav kan bli kontraproduktivt och slå hårdast mot de individer som står längst ut i utanförskap. Men språktest syftar bland annat till att stärka incitamentet för att lära sig svenska som nyanländ och därmed också skapa förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden.

Att utgå från att människor som flyttat hit från andra länder ska tas omhand och inte ställas krav på i stället för att ges samma verktyg, det är kontraproduktivt på riktigt.

Det synsättet har bidragit till att många, inte minst kvinnor, fastnat i utanförskap och utan möjligheter att komma in i samhället.


Robert Hannah, riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE