Stoppa fusk – begränsa assistans för nyanlända

Liberalerna: Kriminella ligor utnyttjar LSS och plundrar våra välfärdssystem

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att funktionsnedsatta i behov av stöd har möjlighet att komma till Sverige och få hjälp kan verka humant. Men socialpolitik är inte biståndspolitik. Vi vill införa en ny regel där assistans till nyanlända enbart utförs av kommunen. Då kan vi stoppa brukarimporten, skriver Mats Persson och Bengt Eliasson.
Att funktionsnedsatta i behov av stöd har möjlighet att komma till Sverige och få hjälp kan verka humant. Men socialpolitik är inte biståndspolitik. Vi vill införa en ny regel där assistans till nyanlända enbart utförs av kommunen. Då kan vi stoppa brukarimporten, skriver Mats Persson och Bengt Eliasson.

DEBATT. Nyligen dömdes 18 personer för att ha lurat till sig över 40 miljoner kronor i assistansersättning. 

Det är ett i raden av flera fall de senaste åren där kriminella ligor utnyttjar välfärdssystemen för egen vinning. Vi hör återkommande rapporter om bidragsbedrägerier, kriminellt fusk och oseriösa aktörer inom välfärdsområdet.

Fusket inom assistansen ser ut att vara omfattande, förra året krävde staten tillbaka närmare en halv miljard kronor i felaktiga utbetalningar. Det är en ökning med 250 procent jämfört med året innan. Det är en alarmerande utveckling.

Det förekommer att migranter med funktionsnedsättning tas till Sverige för att ansöka om LSS-stöd. Vi ser en ökad efterfrågan på arbetstillstånd, liksom svarthandel med påhittade anställningar.

Att funktionsnedsatta människor i behov av stöd har möjlighet att komma till Sverige och få hjälp kanske verkar humant. Men socialpolitik är inte biståndspolitik.

Dessutom utnyttjas dessa människor ofta, då assistansen uteblir trots utbetalningar från Försäkringskassan.

Fuskarna drivs inte av en vilja att hjälpa utsatta människor – de vill mjölka den svenska välfärdsstaten på pengar. Gemensamt för allt detta är att de sänker tilltron och förtroendet för välfärdens skyddsnät och att det kastar misstankar på alla dem med verkliga behov och deras assistenter.

I grunden är LSS – stödet till personer med funktionsnedsättning – av avgörande vikt för att alla människor ska kunna klara av sin vardag.

Men de senaste åren har den rödgröna regeringen dragit in många människors stöd. I många fall har detta fått fruktansvärda konsekvenser, exempelvis när människor med stora behov har förlorat stöd. Sedan 2014 har antalet assistansberättigade personer inom LSS minskat med mer än 2 000 personer. 

När brottslingar utnyttjar välfärdssystemen för att finansiera sin kriminella verksamhet skadar det trovärdigheten till den personliga assistansen som helhet.

I själva verket tar brottslingarna pengar från de brukare som behöver samhällets stöd allra mest. Missbruket misstänkliggör också en hel bransch som sysselsätter bortåt 80 000 personer. Det är en alarmerande utveckling.

Det har funnits en naivitet kring våra välfärdssystem, som i vissa fall plundras av kriminella ligor.

Det krävs en rad insatser för att ta itu med fusket. Liberalerna föreslår i dag följande:

  • Myndigheter måste kunna samordna utbetalningar så att inte personer kan få dubbla ersättningar från staten.
  • Nya regler för assistans till nyanlända. Inför en regel där assistans till nyanlända enbart utförs av kommunens utförare eller särskilt legitimerade utförare och att ingen anhörig eller närstående får vara assisten förrän uppehållstillstånd är utfärdat. Så kan vi stoppa den så kallade brukarimporten.
  • Liberalerna vill därför att det omedelbart inrättas en LSS-inspektion. Inspektionen skall granska utbetalningarna från LSS och upprätthålla välfärdssystemens integritet upprätthålls genom att oseriösa och kriminella utförare stängs av och lagförs.

Liberalerna är oerhört kritiska till den rödgröna regeringens nedmontering av LSS. Vi är de varmaste anhängare av att människor med funktionsnedsättning ska få stöd. Och därför är vi särskilt angelägna om att pengarna hamnar hos brukarna – och inte i brottslingarnas fickor.

Vi som bryr oss om de funktionshindrade har nu ett stort ansvar att ta itu med fusket inom assistansen.


Mats Persson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (L)
Bengt Eliasson, riksdagsledamot och talesperson för funktionsfrågor och LSS (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE