Debatt

Ge Sveaskog i uppdrag att skydda våra skogar

Greenpeace: Sju av tio svenskar vill att det statliga bolaget ska prioritera miljömålen före vinst

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En Sifoundersökning som Greenpeace låtit göra visar att sju av tio svenskar vill att statliga Sveaskog ska få i uppdrag att prioritera att nå miljömålen framför att generera vinst till staten, skriver Isadora Wronski.
En Sifoundersökning som Greenpeace låtit göra visar att sju av tio svenskar vill att statliga Sveaskog ska få i uppdrag att prioritera att nå miljömålen framför att generera vinst till staten, skriver Isadora Wronski.

DEBATT

DEBATT. Sju av tio svenskar vill att statliga Sveaskog ska prioritera att nå miljömålen framför att dra in pengar till statskassan.

För att rädda den biologiska mångfalden och klara klimatomställningen behöver regering och riksdag ändra Sveaskogs uppdrag.

Världen står i dag inför två akuta hot, som var för sig kan påverka hela mänsklighetens överlevnad: Klimatkrisen och utrotningen av arter. Om mänskligheten ska ha en chans att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030.

Sveriges största möjlighet att bidra till att snabbt bromsa de globala klimatförändringarna finns i skogen. Nästan 70 procent av landets yta är täckt av träd.

Majoriteten av våra skogar ingår i det boreala barrskogsbältet, som binder mer kol än världens alla regnskogar tillsammans. Flera studier har den senaste tiden visat att det finns en stor potential att öka skogens klimatnytta, något som även bekräftas i Konjunkturinstitutets senaste miljöekonomiska rapport.

Men i stället för att ta till vara på denna möjlighet att binda mer kol och vårda våra skogar håller vi i snabb takt på att utarma dem.

Kalhyggen som sker i svenska skogar släpper årligen ut cirka 15 miljoner ton koldioxid, i form av markförluster av kol. Det motsvarar de årliga fossila utsläppen från hela Sveriges transportsektor.

Räknar man in massaindustrin och övriga delar av skogsindustrin så blir utsläppen 80 miljoner ton per år. 80 procent av den biomassa som tas ut ur den svenska skogen används till att framställa bränsle eller andra kortlivade produkter, vilket innebär att kolet som skogen bundit i genomsnitt är ute i atmosfären inom två år.

För den biologiska mångfalden är det svenska skogsbruket en katastrof. Hälften av de arter som är hotade i Sverige är knutna till skogen.

Den främsta anledningen till att arter kopplade till skogen hamnar på rödlistan är det intensiva skogsbrukets avverkningar, enligt Artdatabankens Rödlista 2020. Och Skogsstyrelsen konstaterade nyligen att miljökvalitetsmålet Levande skogar inte kommer att nås i något län till år 2030

Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger nästan fyra miljoner hektar mark. Det motsvarar nästan en tiondel av Sveriges yta, eller 14 procent av den produktiva skogsmarken.

Hur statens eget skogsbolag agerar har därför en direkt påverkan på våra möjligheter att klara klimatomställningen och rädda den biologiska mångfalden.

En Sifoundersökning som Greenpeace låtit göra visar att sju av tio svenskar (71 procent) vill att statliga Sveaskog ska få i uppdrag att prioritera att nå miljömålen framför att generera vinst till staten.

Stödet för att prioritera miljömålen finns hos samtliga riksdagspartiers väljare. Bland socialdemokraternas sympatisörer vill till exempel omkring 80 procent att Sveaskog ska sätta miljön före vinstkravet.

För att maximera klimatnyttan med våra svenska skogar, göra skogsbruket hållbart och rädda den biologiska mångfalden föreslår vi att regering och riksdag ger Sveaskog ett nytt uppdrag:

  • Ett nytt ägardirektiv, där avkastningskravet avskaffas och Sveaskog får som främsta uppdrag att nå miljömålen.
  • Att Sveaskog skyddar minst 30 procent av sina skogar.
  • Ett förbud mot kalhyggen på bolagets marker.
  • Att regeringen inför bonus-malus för skogen där skonsamma, naturnära skogsbruksmetoder premieras.
  • Att riksdagen inför ett lagkrav på tillämpning av principen av fritt informerat förhandssamtycke i frågor som berör samer, deras livsnäring och deras rättigheter.

Nu är det hög tid att regeringen och riksdagspartierna tar till sig vad både vetenskapen och väljarna säger.

Ska vi klara klimatomställningen måste vi använda skogens potential att binda koldioxid – inte reducera livsviktiga ekosystem till virkesåkrar för skogsindustrin. Där har Sveaskog en nyckelroll att spela.

Svenskarna vill att statens skogsbolag ska prioritera miljömålen. Vi kräver därför att Sveaskog får ett nytt uppdrag, som gör det möjligt för bolagets nye vd Erik Brandsma att ställa om Sveaskog till ett föredöme för hållbart skogsbruk.


Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

LÄS VIDARE

DEBATT Låt skogen binda kol hellre än bli papper

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Greenpeace

Sveaskog

Jordbruk, skogsbruk & fiske

Klimat & miljö

Klimathotet

Skogsstyrelsen