Löftet ”bara förnybar el” går inte att lita på

Debattören: EU måste säkerställa att företagens märkningar stämmer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Märkningar som ”bakad med vindkraft” och ”producerad med förnybar energi” riskerar att ge en grovt felaktig bild av de verkliga utsläppen. EU måste revidera systemet – 100 procent förnybart måste betyda 100 procent förnybart, skriver Emma Wiesner.
Märkningar som ”bakad med vindkraft” och ”producerad med förnybar energi” riskerar att ge en grovt felaktig bild av de verkliga utsläppen. EU måste revidera systemet – 100 procent förnybart måste betyda 100 procent förnybart, skriver Emma Wiesner.

DEBATT. Redan i dag förekommer märkningar som ”bakad med vindkraft” och ”producerad med förnybar energi”.

Dessa begrepp riskerar dock att ge en grovt felaktig bild av de verkliga utsläppen då verktygen för att faktiskt spåra sin el är få och svåra att använda.

När EU:s lagstiftning om förnybar energi nu ska uppdateras måste systemet med ursprungsmärkning av el göras om från grunden.

Allt fler konsumenter vill veta hur stort koldioxidavtryck våra produkter skapar. Det är därför inte någon verklighetsfrånvänd utopi att tänka sig att butikernas hyllkanter inom kort inte bara kommer att visa varans pris, utan även dess koldioxidutsläpp.

För att nå dit återstår dock en avgörande fråga – hur kan vi och företagen veta hur mycket koldioxid som har släppts ut när vi använder el? 

Den som vill köpa förnybar el kan i dag köpa el med ursprungsgarantier för att säkerställa att elen kommer från förnybara energikällor.

Problemet med det EU-gemensamma systemet är dock att systemet är konstruerat så att el som används med 100 procent ursprungsgarantier för förnybar energi i dag inte alls behöver vara 100 procent förnybar.

Garantierna betyder bara att energibolaget någon gång under året har köpt in ursprungsgarantier av lika stor mängd som företaget har använt för sin sammanlagda konsumtion.

Det kan dock finnas timmar, veckor och till och med månader, som företaget varit beroende av el av ett helt annat ursprung. 

Exempelvis ett bageri som vill använda förnybar el för att minska sin klimatpåverkan kan i dag köpa in ursprungsgarantier från solkraft från sitt elbolag. Elbolaget ser då i sin tur till att ha köpt in ursprungsgarantier för att täcka bageriets årliga behov av kWh vid slutet av året.

Solkraften som har köpts in har dock troligen enbart producerats dagtid, och framförallt under sommarmånaderna. De kalla höstmorgnarna när bageriet bakar limpor har bageriet mest troligt försetts med helt annan el från elnätet – där ursprunget rentav kan ha varit beroende av fossil energi. 

Det blir därför absurt att limpan i exemplet kan antas ha låg klimatpåverkan genom att enbart nyttja förnybar el. Dessvärre finns det dock i dagsläget få andra sätt att redovisa sin förnybara el på och systemet med ursprungsgarantier är det enda EU-gemensamma sättet att redovisa sin el på.

Det här måste vi ändra på.

Systemet vilar på ett gammalt och föråldrat synsätt på el, där man bara tar hänsyn till den totala energin – och inte effekten som förbrukas kontinuerligt.

För att man som konsument ska veta att energin som används faktiskt är förnybar så måste systemet göras om så att ursprungsgarantierna redovisas året om, timme för timme.

På så sätt ges också företagen i Sverige som redan har tillgång till el med låga utsläpp ett försprång. Det skapar transparens, ökar trovärdigheten för de producenter som vill nyttja förnybar energi och gör det förhoppningsvis lättare för oss konsumenter att välja rätt vara nästa gång.

År 2021 ska det inte längre gå att gömma sig bakom tomt prat, gröna loggor och fina paroller.

Det är därför nödvändigt att EU-kommissionen i och med EU:s nya klimatlagstiftning nu reviderar systemet och tar chansen att gå mot en modernare elmarknad; 100 procent förnybart måste betyda 100 procent förnybart.


Emma Wiesner, Europaparlamentariker Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE