M väljer SD och konflikt i stället för samarbete

Martin Ådahl svarar på kritiken efter Centerpartiets budgetbesked

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-06-16

Det vore välgörande om M, även under ett valår, kunde släppa SD:s obstruktioner och komma tillbaka till ett konstruktivt och respektfullt samarbete i avgörande frågor för Sverige, skriver Martin Ådahl, Centerpartiet.

REPLIK. Det behövs stabilitet och ordning i Sverige. Långsiktighet och bred samverkan är särskilt viktig när det gäller frågor om ekonomisk trygghet för våra pensionärer och Sveriges försvar och säkerhet.

Moderaterna har dock valt att inför valet göra dessa frågor till partipolitiska stridsfrågor. Det är inte Sverige betjänt av. Låt oss komma tillbaka till sans och samarbete.

I snart 30 år har vi haft ett konstruktivt och brett samarbete om pensionsfrågorna i Sverige. Andra länder har imponerats av vårt pensionssystem som genererat en god ekonomisk utveckling för pensionärerna och samtidigt fungerat väl i samhällsekonomin.

Detta är någonting vi behöver värna och utveckla.

Under våren har vi i stället sett en politisk budgivning om pensionerna, som skapat stor osäkerhet.

Centerpartiet har därför tagit initiativ till samtal mellan partierna i pensionsgruppen för att inför beslutet om vårbudgeten hitta gemensamma lösningar.

Moderaterna har dock inte orkat lägga en enda kompromiss under åtta möten med pensionsgruppen, trots att skillnaderna mellan partiernas förslag är mycket små. Det gav ett olyckligt intryck av att M var bakbundna från att göra kompromisser av SD.

Centerpartiet har samtidigt varit pådrivande för att få fram en bred samverkan för att stärka Sveriges försvar.

Det initiativ som vi tog under våren om en historisk ökning av försvarsanslagen till 2 procent av BNP har till slut fått brett stöd av alla riksdagens partier.

Det är ett styrkebesked gentemot omvärlden, såväl i fråga om omfattningen på försvarsanslagen som den breda parlamentariska förankringen.

Även här väljer Moderaterna dock att i sista stund frångå den breda överenskommelsen och tillsammans med SD lägga fram förslag på ytterligare ospecificerade miljarder.

Detta i ett läge när Försvarsmakten meddelat att de vill ha besked om innehållet i stället. Poängen med att vi i snabb takt ökar försvarsanslagen är att få ut så mycket vapen, ammunition och soldater, beredskapsförmåga etcetera som möjligt, så fort som möjligt – inte att ställa ut blanka checkar.

I detta läge, när M valt partipolitisk strid framför samarbete, har Centerpartiet fortsatt samtalen med regeringen för att få fram en vårändringsbudget som bygger på det kompromissförslag som vi lagt fram i pensionsfrågan, och som faktiskt ligger nära Moderaternas förslag.

Förslaget innebär 1 000 kronor i höjd garantipension och upp till 100 kronor i bostadstillägg, samtidigt som det kritiserade ”Nooshitillägget” skrotas och det genom Centerpartiets medverkan utreds en ”gas” i pensionssystemet och det blir de sänkta skatter för pensionärer Svantesson efterlyser.

I sak har vi alltså nu sänkt skatt för alla pensionärer såsom både Centerpartiet och Moderaterna föreslagit. Den väsentliga skillnaden är att Garantipensionen höjs med 400 kronor mer med Centerpartiets förslag än med Moderaternas.

Den nya extra vårändringsbudget som Centerpartiet förhandlat fram kommer att stärka pensionärernas ekonomi, höja svensk försvarsförmåga, ge ett avgörande miljardstöd till Sveriges hårt pressade bönder och mer stöd till Ukraina.  

Det är mycket viktiga beslut som vi borde kunnat få en bred enighet kring.

Många människor är med rätta trötta på röran och oförmågan att komma överens i riksdagen.

Det vore välgörande om Moderaterna, även under ett valår, kunde släppa SD:s obstruktioner och komma tillbaka till ett konstruktivt och respektfullt samarbete i avgörande frågor för Sverige.


Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.