Vi måste kunna prata med SD – och med V

Lotta Gröning: Därför kandiderar jag för Liberalerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberalerna har än så länge inte varit så värst tongivande när det gäller landsbygden. Det kommer bli en av mina utmaningar, skriver Lotta Gröning som nu kandiderar till riksdagen för L.
Liberalerna har än så länge inte varit så värst tongivande när det gäller landsbygden. Det kommer bli en av mina utmaningar, skriver Lotta Gröning som nu kandiderar till riksdagen för L.

DEBATT. När jag bestämde mig för att kandidera till riksdagen för Liberalerna var det inget stort steg.

Jag har varit partilös länge trots att jag är född och uppvuxen i arbetarrörelsen. I hela mitt liv har jag kämpat för demokratin, jag har stridigt för landsbygden och motarbetat centralism och storskalighet.

Som politisk chefredaktör på NSD i 13 år var jag kontroversiell. Jag var inte så värst omtyckt av partidistriktets ledning, men jag hade en stark ställning bland mina läsare.

Socialdemokratins utveckling har jag följt som forskare och journalist mycket noga och oroat mig över utvecklingen.

Deras strävan efter makt har inneburit tydliga avsteg från sin ideologiska grund och synen på demokratin har också förändrats. 

Demokratin är ett av det viktigaste skälet till att jag väljer att kandidera för Liberalerna. Partiet har stridigt för demokratin betydligt längre än andra partier.

Socialdemokraterna kom för första gången in i riksdagen på ett liberalt mandat. Kampen för rösträtten skedde i samarbete mellan arbetarrörelsen och Liberalerna.

I dag strider Liberalerna för demokratin med en kraftfull reformagenda för skolan och integrationen, snarare än samtalsförbud mot andra partier. När Centern vägrar att prata med SD och Vänsterpartiet tog Liberalerna ställning och anslöt sig till den borgerliga oppositionen men stängde ingen dörr till Vänsterpartiet. 

Allt medan Miljöpartiet trumpetar ut sin avsky mot den blåbruna rörelsen driver de en närmast totalitär politik som inte har någon förankring i människors livsmiljöer och det skrämmer mig.

MP har förvandlats från en grön folkrörelse, till ett toppstyrt elitparti som diskriminerar människor och försvårar klimatarbetet. Utan mångfald finns ingen demokrati.

Tragiskt nog har Socialdemokraterna gjort SD till huvudrollsinnehavare i svensk politik. Maktambitionerna bestämmer hur regeringsunderlaget ser ut och vilken politik som förs.

En röst på Socialdemokraterna innebär att väljarna inte har en aning om vad de röstar på.

Trots att partiet på demokratisk väg nådde riksdagen med god hjälp av andra partiers missnöjda medlemmar såg aldrig det gamla partietablissemangen sin egen svaghet.

Socialdemokraterna har offrat den egna rörelsen för att stå emot Sverigedemokraterna. Det har skapat misstro och en rörelse i kris och de medlemmar som lämnat partiet i protest har utnämnts till rasister.

Sviktande väljarunderlag och stora medlemstapp har gjort partifolket arga och sura.

När alla i den politiska mitten kallar sig liberaler ser jag som Liberalernas viktigaste uppgift att återupprätta demokratins trovärdighet.

Väljarna ska veta vad de röstar på, väljarna ska inte bara vara röstboskap utan politikens uppgift är också lyssna och förankra. Väljarna måsta också ha någon möjlighet att ställa politiken till ansvar.

Det är viktigt att ha högt ställda krav på politikens möjligheter. Det förutsätter att politiska eliter kliver ner från sina höga hästar. Att endast se centralismen som mål och toppstyrningen som medel leder ofta fel.

Exploateringen och diskrimineringen av landsbygden är farlig.

Storstadspolitikernas tolkningsföreträde är vansinnigt. Städernas existens är helt beroende av landsbygden.

Det finns ingen klimatpolitik utan landsbygden, ingen livsmedelsproduktion, inte ens drömmen om el-samhället fungerar utan landsbygden.

Liberalism handlar om frihet och att den politiska makten utgår från folket.

Demokrati behöver mångfald som ska förenas med mänskliga fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, politisk frihet, rösträtt och äganderätt är absolut nödvändigt i ett fritt samhälle. 

Liberalerna precis som Socialdemokraterna har sina rötter på landsbygden. F.V. Thorsson, en av socialdemokratins politiker i början av 1900-talet som bland annat var finansminister, konstaterade: ”Bättre vägar i Norrland betyda mer för Sverige än hela socialismen”.

Tänk om socialdemokratin kunde komma ihåg det i stället för att drömma om snabbtåg mellan tre storstäder.

Liberalerna har än så länge inte heller varit så värst tongivande när det gäller landsbygden. Det kommer bli ett av mina intresseområden och utmaningar.

Nu gör vi tillsammans i partiet en nystart. Med demokratin som medel och genom att sätta landsbygden i fokus, bryter vi ny mark.


Lotta Gröning, historiker och journalist, samt kandiderar till riksdagen för Liberalerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: