Vårt krav: Pensionerna får inte sänkas nästa år

PRO: Straffa inte oss som lojalt ställt upp i coronapandemin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett långt arbetsliv ska tydligt avspegla sig i pensionskuvertet varje månad. Vi pensionärer har lojalt ställt upp under pandemin. Det får inte bli så att vår belöning blir sänkta pensioner, skriver Christina Tallberg och Jan Andersson.
Ett långt arbetsliv ska tydligt avspegla sig i pensionskuvertet varje månad. Vi pensionärer har lojalt ställt upp under pandemin. Det får inte bli så att vår belöning blir sänkta pensioner, skriver Christina Tallberg och Jan Andersson.

DEBATT. Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar sänks pensionerna nästa år.

Det får inte bara negativa konsekvenser för pensionärerna, utan också för hela samhällsekonomin. När ekonomin nu försämras och exporten minskar kommer det bli viktigt att stimulera den inhemska konsumtionen.

Pensionärer är en grupp som sparar relativt lite och i stället använder en förhållandevis stor del av sin inkomst till konsumtion. Om pensionerna sänks riskerar den inhemska konsumtionen i Sverige att minska när en stor grupp pensionärer får mindre pengar att köpa varor och tjänster för.

Pensionsmyndighetens prognos för hur pensionerna kommer att utvecklas nästa år visar att inkomstpensionen kommer att sänkas med 1,5 procent.

Det motsvarar en sänkning med ungefär 180 kronor i månaden för pensionärerna. Detta går helt på tvärs med PRO:s krav på en höjd allmän pension.

Om sänkningen kommer till stånd får det negativa konsekvenser för de enskilda pensionärerna. Under många år har pensionerna inte följt löneutvecklingen. Det har inneburit att den ekonomiska klyftan mellan löntagare och pensionärer ökar och ökar.

Allt fler pensionärer har hamnat under EU:s relativa fattigdomsgräns. Om pensionerna sänks nästa år riskerar än fler pensionärer att hamna under denna gräns.

Det innebär att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige. Den relativa gränsen för låg ekonomisk standard ligger vid omkring 12 500 kronor efter skatt. Ungefär en kvarts miljon personer över 65 år har en relativt låg ekonomisk standard.

De flesta med en låg pension är kvinnor. I jämförelse med övriga Norden har Sverige en högre andel pensionärer med relativt låg ekonomisk standard.  

Regeringen och Pensionsgruppen har tidigare varit medvetna om denna utveckling och har därför föreslagit ett särskilt pensionstillägg riktat till dem med en pension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Detta är välkommet.

Men om pensionerna samtidigt sänks med 180 kronor per månad kommer detta tillägg – som tillkännagavs så sent som den femte mars i år – att urholkas kraftigt.

Att pensionerna nu riskerar att sänkas visar på behovet av en genomgripande översyn och förändring av det svenska pensionssystemet.

Det är inte rimligt att pensionerna år efter år släpar efter utvecklingen av lönerna. Det är inte heller rimligt att en stor del av Sveriges pensionärer lever under EU:s relativa fattigdomsgräns.

Därför kräver vi i Sveriges största pensionärsorganisation, PRO, att pensionerna inte sänks.

Pensionerna ska följa löneutvecklingen fullt ut och inte som nu räknas upp i förhållande till lönerna med ett avdrag på 1,6 procent.

Vi kräver också att pensionstillägget ska genomföras som det var tänkt, och ge pensionärer med låg pension ytterligare 600 kronor i månaden. Vi vill också att en genomgripande översyn och förändring av hela pensionssystemet genomförs.

Ett långt arbetsliv ska tydligt avspegla sig i pensionskuvertet varje månad. Den totala pensionen bör motsvara minst 70 procent av slutlönen. Vi pensionärer har lojalt ställt upp under pandemin. Det får inte bli så att vår belöning blir sänkta pensioner.


Christina Tallberg, ordförande, Pensionärernas riksorganisation, PRO
Jan Andersson, förste vice ordförande, Pensionärernas riksorganisation, PRO


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE