Ljuger du för folket om polisen, Stefan Löfven?

Debattören: Vi har granskat regeringens politik mot gängbrottsligheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna har granskat hur Socialdemokraterna agerat år för år vad gäller polisens budget och siffrorna visar att Stefan Löfven antingen far med osanning i sitt uttalande eller inte vet vilken politik hans regering har fört, skriver Elisabeth Svantesson (M).
Moderaterna har granskat hur Socialdemokraterna agerat år för år vad gäller polisens budget och siffrorna visar att Stefan Löfven antingen far med osanning i sitt uttalande eller inte vet vilken politik hans regering har fört, skriver Elisabeth Svantesson (M).

DEBATT. ”Från dag ett när vi tillträdde hösten 2014 har vi arbetat systematiskt med att knäcka gängbrottsligheten”. Så sa Stefan Löfven nyligen. Detta som svar på kritiken om att regeringen saknar svar på hur gängkriminaliteten ska knäckas och hur lag och ordning återupprättas i hela Sverige. Men stämmer verkligen det påståendet?

Moderaterna har granskat hur Socialdemokraterna agerat år för år vad gäller polisens budget och siffrorna visar att Stefan Löfven antingen far med osanning i sitt uttalande eller inte vet vilken politik hans regering har fört.

I sin första budget, budgetpropositionen för 2015, föreslås inga nya anslag för att stärka polisen. Så är även fallet i de två ändringsbudgetar som lämnades under 2015.

I den andra budgeten, budgetpropositionen för 2016, görs en mindre förstärkning av polisens verksamhet för att stödja arbetet med avhopparverksamhet. I sig inget fel – men långt ifrån en så pass omfattande budgetsatsning att det kan anses vara en del av ett ”systematiskt arbete för att knäcka gängsbrottsligheten”.

I vårändringsbudgeten kommer det första större tillskottet till polisen, men det är medel för att hantera den akuta flyktingkrisen och har inget att göra med att knäcka gängbrottsligheten. Det följs heller inte upp av några större resurstillskott i höständringsbudgeten för samma år.

I regeringens tredje budget, budgetpropositionen för 2017, görs det första större tillskottet till polisen i syfte att öka antalet poliser. Det har då gått två år sedan regeringen tillträdde vilket sett i ljuset av den utveckling som nu sker är två förlorade år. Tillskottet följdes sedan upp i vårändringsbudgeten.

Resultatet av regeringens ”systematiska arbete” är i december 2017 att Sverige har färre poliser än i december 2014.

I sin fjärde budget, budgetpropositionen för 2018, skjuter regeringen för första gången till pengar utifrån det i budgeten uttalade målet att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024.

Det handlar om sju miljarder kronor över en treårsperiod. Det tar alltså nästa hela mandatperioden innan Socialdemokraterna lägger fast ett tydligt mål för polisens tillväxt. I vårändringsbudgeten förstärks sedan anslagsökningen.

Sverige hade 2018 fortfarande färre poliser än när regeringen tillträdde och Moderaterna och Kristdemokraterna lägger fram en budget, som vinner riksdagens förtroende, och som stärker polis och rättsväsende med 12 miljarder kronor fram till år 2021. Det är den största satsningen på lag och ordning på över 20 år. Det är också först efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom som polisen får ett tydligt uppdrag i regleringsbrevet att göra myndigheten än mer attraktiv som arbetsgivare i syfte att nå målet om 10 000 fler anställda till 2024.

Utvecklingen i Sverige talar sitt tydliga språk om att regeringen har varit helt oförmögen att hantera det som sker. Statsministerns skyller på att ”vi såg nog inte riktigt detta komma” men problemen har varit stora under flera år och trots det har inte regeringen prioriterat lag och ordning främst.

I den senaste budgeten som riksdagen nu fattar beslut om lägger dessutom Socialdemokraterna mer på att återinföra friåret än på att öka polisens resurser. Finansministern bör därför lägga fram en extra ändringsbudget så snart som möjligt där man fokuserat på att återupprätta lag och ordning i Sverige. Det hade varit ett viktigt steg för att systematiskt knäcka brottsligheten.


Elisabeth Svantesson, Ekonomisk-politisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE