Introverta bränner ut sig när extroverta styr

Debattören: Dagens företagskultur slår hårt mot en tredjedel av befolkningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En tredjedel av befolkningen riskerar att utsättas för den extroverta företagskulturen – med utbrändhet och sjukskrivningar som följd. De till och med diskrimineras av de som retar sig på introverta, skriver Mats Sederholm, till höger. Stora bilden är en genrebild.
En tredjedel av befolkningen riskerar att utsättas för den extroverta företagskulturen – med utbrändhet och sjukskrivningar som följd. De till och med diskrimineras av de som retar sig på introverta, skriver Mats Sederholm, till höger. Stora bilden är en genrebild.

DEBATT. Det har tagit mig fyrtio år som ”komplicerad” innan jag begrepp hur stor roll min läggning som introvert spelat i hela mitt yrkesliv.

När närmare en tredjedel av befolkningen riskerar att blir sjukskrivna av utmattning på grund av sin personlighetstyp så är det inte längre bara en fråga om att förläget berätta om vad en introvert är.

Det är en arbetsmiljöfråga relaterad till vår tids mest omfattande hälsoproblem.

Där olika sexuella identiteter på våra arbetsplatser är respekterade och jämställdhet står högt på dagordningen så är denna grupp osynliga och utan värdighet.

Nu börjar dock problemet uppmärksammas även i forskningen. I en studie från 2018 undersöktes arbetssituationen för 860 sjuksköterskor i Kina. Studien visade att introverta personer ledde större risk att bli utbrända. En studie från 2004 bland lärare visade på liknande samband.

Grundskillnaden mellan introverta och extroverta ligger i att Introverta får energi från sitt inre (enskildhet) och extroverta från det yttre (med människor). Det handlar alltså om omvända energibudgetar där den enas röda siffror är den andres svarta.

Detta märks exempelvis på de återkommande informationsmötena som ofta karakteriseras av låg densitet på information och massor av prat. De extroverta får energi, de introverta töms på energi och måste ägna timmar åt återhämtning.  

För introverta är enskildhet avgörande för arbetskvalitén. Vid ett tillfälle föreslog min chef och flera kollegor att man skulle introducera ett arbetssätt där man tillsammans och i öppna diskussioner löser arbetsuppgifterna.

Att protestera mot detta i det extroverta universumets så självklart trevliga och vettiga arbetssättet är ett direkt tjänstefel. Med risken för sjukskrivning som alternativ så blev min lösning att bara vägra. Min hälsa fick gå först.

En annan extrovertlösning är dessa långa workshops med skrivandet av förslagslappar och diskussioner. Den introverta söker hellre grundfrågorna och kärnfulla lösningar istället för ord.

Vetenskapliga undersökningar berättar att de öppna kontorslandskapen stressar människor. Men gränserna för vad som är tjänligt sätts oftast av extroverta. Vid ett tillfälle fick min grupp veta att vi skulle flytta in till mitten av kontorslandskapet. Jag skakade på huvudet och magen knöt sig, min chef föreslog lösningen: Skaffa hörlurar! Jag hade velat svara:

”Vet du, då kan jag lika gärna ta en laptop och sätta mig på perrongen på centralstationen i rusningstid.”

Men du kan inte svara så eftersom de flesta av dina kollegor och ansvariga lever med uppfattningen att framgångsrika och skickliga medarbetare är de som är okomplicerade, kommunikativa och ständigt tillgängliga.

Inom it-världen är traditionen att man delar upp, ”slicar”, arbetsuppgifter i mindre delar så att fler kan arbeta med samma uppgift. Men detta innebär också att de för introverta så viktiga behoven av kreativitet och kontinuitet förvandlas till något krångligt. Man blir i stället en utbytbar komponent.

Protester bemöts inte sällan av dem jag kallar för Introfoberna, ofta chefer som retar sig på de ”sjukt tystlåtna” och tvingar dem till utåtriktade lösningar. 

En tredjedel av befolkningen riskerar att utsättas för den extroverta företagskulturen. De befinner sig i en arbetssituation med små möjligheter att påverka med risken för utbrändhet och sjukskrivningar som följd. De till och med diskrimineras av de som retar sig på introverta.

Man måste våga anställa och gynna de som vill nå längst och kunna utveckla sig själva till något speciellt, i dag får de nobben eller arbetar under ständig energibrist. Steve Wozniak, grundaren av Apple Computer har sagt: ”Du har bäst förutsättningar att utveckla revolutionerade produkter och tekniker om du arbetar på egen hand. Inte i grupp. Inte i team.”

Att arbeta i team såsom jag själv gjort i mer än tio år kan vara fantastiskt. Och mest fantastiskt blir det när alla personlighetstyper tillåts och tillsammans kan skapa samhörighet tack vare sina olikheter och inte för att de ska likriktas.


Mats Sederholm, författare och skribent


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE