Viruset har nått Norden – hur redo är Sverige?

Debattören: Från regeringen är det knäpptyst

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Flera stora katastrofer och kriser har av olika svenska regeringar hanterats passivt, ostrukturerat och oförberett. Mot denna bakgrund finns nu en berättigad oro över hur regeringens beredskap ser ut kopplat till de risker som finns med Coronaviruset, skriver Lina Nordquist, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson (L).
Foto: TT
Flera stora katastrofer och kriser har av olika svenska regeringar hanterats passivt, ostrukturerat och oförberett. Mot denna bakgrund finns nu en berättigad oro över hur regeringens beredskap ser ut kopplat till de risker som finns med Coronaviruset, skriver Lina Nordquist, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson (L).

DEBATT

DEBATT. Coronaviruset sprider sig runt om i världen. Nu har Coronaviruset nått Norden, i och med ett bekräftat fall i Finland. Smittade människor drabbas av symtom med feber och hosta, motsvarande en allvarlig influensa. De absolut flesta tillfrisknar. Det verkar nu stå klart att detta tidigare okända virus smittar mellan människor.

Antalet smittade har ökat med cirka 30 procent enbart det senaste dygnet och i skrivande stund har mer än 6 000 personer smittats. Mer än hundra människor har dött. Flera fall har de senaste dagarna bekräftas i Tyskland och Frankrike. Hur stor risken är för en pandemi går inte att säga.

Det är beredskapspolitikens konst att vänta sig det oväntade. Jag tror ju inte att min bostad ska brinna, men jag försäkrar den ändå och jag vill ändå ha en väl fungerande räddningstjänst. Detsamma måste gälla globala händelser och kriser som skulle kunna drabba vårt land.

Det är ett nationellt och politiskt ansvar att minimera risken att sjukdomen sprids här hos oss. Vi måste göra allt vi kan för att svenska medborgare inom och utom landet inte ska smittas, och självklart även för att de inte ska riskera att smitta andra.

Svensk politisk krishanteringsförmåga har genom åren varit föremål för berättigad kritik. Flera stora katastrofer och kriser har av olika svenska regeringar hanterats passivt, ostrukturerat och oförberett. Mot denna bakgrund finns nu en berättigad oro över hur regeringens beredskap ser ut kopplat till de risker som finns med Coronaviruset.

Ett 15-tal svenskar befinner sig i det avspärrade Wuhanområdet. Australien och Frankrike har redan inlett evakuering av sina medborgare. Det är viktigt att Sverige agerar snabbt och följer andra länders exempel. Både av omsorg om dessa människor och för att våra medborgare, såvida det är säkert, kan återvända till Sverige på ett tryggt och välplanerat sätt.

Utöver detta vet vi inte i dag vilka från Sverige som reser till riskområden eller återvänder därifrån. Det behöver övervägas om vi kontinuerligt kan följa om och hur människor rör sig mellan Sverige och Kinas drabbade provins. Och hur är Sveriges plan när det handlar om mottagande av personer från området?

Framförallt behöver vi säkra Sveriges beredskap för om vi skulle drabbas. Har landets sjukvårdsanställda god, uppdaterad kunskap för att upptäcka och hjälpa smittade patienter? Är vår primärvård, infektionsvård, intensivvård och smittspårning redo? Finns de läkemedel vi kan behöva nära tillhands? När övade sjukvården sist?

Coronaviruset bekymrar och oroar mig. Men i skrivande stund är jag mer bekymrad för regeringens ledarskap och förståelse inför den här situationens allvar. För är man inte beredd, då är man helt enkelt oförberedd.

Är vi i Sverige beredda? Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att minimera risken för att svenska medborgare inom och utom landet drabbas av Coronaviruset? Har det säkerställt att de som i värsta fall blir sjuka snabbt kommer att få riktigt god sjukvård? Jag läser, lyssnar och väntar med sjunkande tålamod på svaret från regeringen. För vi ska inte vara rädda, men vi måste ovillkorligen vara beredda.


Lina Nordquist, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs mer

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE