Dagens regler stoppar inte unga brottslingar

Moderaterna: Här är vårt paket för att vända utvecklingen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det behövs tydlighet och effektiva insatser för att stoppa ungdomsbrottsligheten. Moderaterna föreslår i dag ett helt paket med åtgärder för att vända utvecklingen, skriver Ulf Kristersson och Johan Forssell.
Det behövs tydlighet och effektiva insatser för att stoppa ungdomsbrottsligheten. Moderaterna föreslår i dag ett helt paket med åtgärder för att vända utvecklingen, skriver Ulf Kristersson och Johan Forssell.

DEBATT. Brottsligheten bland unga har ökat kraftigt de senaste åren. Sedan 2014 har antalet ungdomsrån ökat med 125 procent – till totalt 2 500 rån år 2019. Vi ser också hur brottsligheten kryper allt lägre ner i åldrarna. Barn rånar andra barn. Och 10–12-åringar rekryteras av kriminella gäng.

På senare tid har vi dessutom nåtts av helt förfärliga berättelser om brutala rån mot unga, som karaktäriseras av råhet och vilja att förödmjuka brottsoffren. Rånen pekar på en utveckling där ungdomsbrottsligheten blivit allt grövre och gärningsmännen allt yngre.

Dagens regelverk är inte anpassat för den här utvecklingen. Unga personer som grips för mycket grova brott kan vara tillbaka på gatan redan samma dag – trots att risken för återfall i brottslighet är uppenbar. Det skapar otrygghet och skadar människors tillit till rättssamhället.

Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet, med tätt samarbete mellan skola, socialtjänst och polis, stå i centrum. Staten måste även här ta ett större ansvar när kommunerna går på knäna. Fler unga i riskzonen måste fångas upp långt innan de gör kriminell karriär.

Det behövs tydlighet och effektiva insatser. Moderaterna föreslår i dag ett helt paket med åtgärder för att vända utvecklingen och komma tillrätta med denna grova ungdomsbrottslighet. Det handlar om att:

 • Socialtjänstens uppdrag att prioritera det brottsförebyggande arbetet ska förtydligas i Socialtjänstlagen.
 • Sekretesshinder mellan polis och socialtjänst måste tas bort. Information som rör unga som begår brott bör som huvudregel alltid kunna delas med polisen.
 • Ett nationellt no entry-program för unga i riskzonen bör inrättas, där bland annat den unges föräldrar, skola och relevanta myndigheter arbetar tillsammans för att stoppa en påbörjad kriminell karriär.
 • Unga lagöverträdare ska omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) i fler fall än i dag. Frivillighet räcker inte.
 • Åklagare ska få möjlighet att ansökan om LVU och fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU vid brottslighet.
 • Staten ska ersätta en del av kommunernas kostnader för omedelbara omhändertaganden enligt LVU då det sker på grund av brottslighet.
 • Möjligheten till LVU i hemmet ska kraftigt begränsas. Denna placeringsform fungerar ofta dåligt och ska därför enbart kunna användas i undantagsfall och i slutskedet av en längre vårdperiod som skett med stöd av LVU.
 • Staten ska helt ta över ansvaret för unga personer som är grovt kriminella och inrätta en särskild enhet inom Kriminalvården för denna grupp.
 • Häktning av unga lagöverträdare ska ske i fler fall än i dag – i de fall då det rör sig om allvarliga brott och det finns risk för återfall.
 • Fler särskilda ungdomshäkten inrättas. Dessa häkten ska vara anpassade efter ungas behov och ge möjlighet att studera.
 • Sänkt straffmyndighetsålder från dagens 15 år bör utredas. När brottsligheten bland unga under 15 år har ökat kraftigt och straffomyndiga utnyttjas av kriminella gäng finns anledning att överväga sänkt straffmyndighetsålder.
 • Ungdomsrabatten på straff för personer över 18 år måste tas bort. Den som är vuxen och begår ett brott ska behandlas som vuxen av rättsväsendet.

Dagens regler stoppar inte unga brottslingar

Vår målsättning är att samhällets skyddsnät ska fungera så pass bra att unga i riskzonen fångas upp långt innan de begår allvarliga brott – men lika tydlig är vår målsättning att konsekvenserna för dem som ändå väljer den brottsliga vägen ska vara tydliga, snabba och effektiva.

Det fungerar helt enkelt inte längre att fastna i problembilder och nya utredningar. Regeringens oförmåga att komma tillrätta med brottsligheten är beklämmande.

Vi är övertygade om att utvecklingen med den ökande ungdomsbrottsligheten går att vända. Men då behöver Sverige en regering som klarar av att göra det som behövs.


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE