Varför vill SD slå ut svenskspråkig media?

Replik från S om public service framtid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För första gången någonsin har ett svenskt politiskt parti försökt använda sin politiska makt mot medier och tillrättavisa innehållet i program och programledares politiska åsikter, skriver Lawen Redar.
För första gången någonsin har ett svenskt politiskt parti försökt använda sin politiska makt mot medier och tillrättavisa innehållet i program och programledares politiska åsikter, skriver Lawen Redar.

REPLIK. Fastän det har gått en vecka sedan SD begärde att riksdagens kulturutskott skulle kalla in public servicebolagens chefer, har chocken ännu inte lagt sig.

Det är första gången någonsin ett svenskt politiskt parti vill använda sin politiska makt mot medier och tillrättavisa innehållet i program och programledares politiska åsikter.

Sverigedemokraterna hävdar en ständig frånvaro i debatten av partiets faktiska mediepolitik. Aron Emilsson och Angelica Bengtsson kallar kritiken de har fått motta för ”löjeväckande” men vill själva inte svara på frågeställningen om det är ett övertramp i en rättsstat att politiskt påverka programinnehåll?

En saklig diskussion om hur bolagen lever upp till måluppfyllelse av sändningstillståndets krav om saklighet och opartiskhet måste givetvis kunna föras utan politisk innehållsstyrning.

SD beaktar dock inte att kravet på opartiskhet inte hindrar att ett inslag kan ha kritiska utgångspunkter eller särskild vinkel. Är man som mediekonsument av uppfattningen att bolagen har brutit mot bestämmelserna kan man göra en anmälan till Granskningsnämnden. Jag kan dock konstatera att av de beslut Granskningsnämnden har fattat så är ytterst få relaterade till saklighets- och opartiskhetsuppdraget under ett ganska stort antal år och väldigt många timmars sändning.

Men för att avslutningsvis ändå kommentera SD:s olika mediepolitiska förslag så är det som om man befinner sig i en tid då globaliseringen, teknikutvecklingen och digitaliseringen inte utgör ett faktum.

För ett litet språk- och kulturland som Sverige behöver det mediepolitiska arbetet fokusera på hur vi garanterar svensk nyhetsbevakning och kulturutbud inför framtiden. Den historiska marknadskonkurrensen mellan public service-bolagen och de svenska kommersiella mediebolagen utmanas i dag av helt nya förutsättningar.

Den i särklass viktigaste frågan är hur vi ska stärka svensk medie- och kulturproduktion i en tid då globaliseringen riskerar att slå ut den i sin helhet.

Jag ställer mig undrandes till varför det inte alls är av intresse för SD att värna svenska medier när de globala nätverksbolagen tar allt större marknadsandelar? SD-ledamoten Marcus Wiechel har exempelvis föreslagit att public service-uppdraget ska renodlas och bara tillhandahålla ”sådant som inte tillgodoses av redan aktiva privata aktörer och det ska vara samhällsnyttigt”.

Men denna politik är det ni som garanterar att svenskspråkig media slås ut i den globala konkurrensen.


Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE