Slopa karensavdraget permanent efter krisen

Debattörerna: Straffa inte människor ekonomiskt för att de tar ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att återinföra karensavdraget skulle drabba svenska arbetstagarna orimligt hårt. Karensavdraget måste tas bort permanent för att inte straffa människor ekonomiskt för att de tar ansvar, skriver debattörerna.
Att återinföra karensavdraget skulle drabba svenska arbetstagarna orimligt hårt. Karensavdraget måste tas bort permanent för att inte straffa människor ekonomiskt för att de tar ansvar, skriver debattörerna.

DEBATT. När coronapandemin briserade blev det som vi inom Vårdförbundet och Kommunal pratat om länge tydligt för alla – karensavdraget gör att människor går till jobbet fastän de är sjuka och egentligen borde stanna hemma.

Det var så självklart att riksdag och regering lyckades agera blixtsnabbt och avskaffa karensavdraget. Det var en central insats i det akuta läget.

Vi som undertecknar denna artikel vill understryka hur stor betydelse det avskaffade karensavdraget har för medlemmarna i våra fackföreningar, och för alla arbetstagare i Sverige.

Det är avgörande för människors ekonomiska möjlighet att stanna hemma när man är sjuk. Alternativet innebär de facto att man straffar människor ekonomiskt för att de tar ansvar, både för den verksamhet de arbetar inom och för sin egen hälsa.

Vi förväntar oss av regering och riksdag att karensen i sjukförsäkringen avskaffas permanent.

Det är orimligt att kloka beslut som visserligen fattats mot bakgrund av en extrem situation bara rullas tillbaka till ett tidigare, dåligt, normalläge.

Vi har länge krävt att karensavdraget avskaffas. Bakgrunden är förstås att de yrken vi organiserar är särskilt utsatta för risk för smitta på sina arbeten och dessutom är det av intresse för alla i samhället att personalen inte går till jobbet sjuka, inte heller med lättare symtom.

Det innebär att de ekonomiska konsekvenserna av karensavdraget blir orimliga för medlemmarna i Vårdförbundet och i Kommunal.

Det leder i sin tur till att många är så kallat sjuknärvarande på jobbet. Det är oacceptabelt.

Om avskaffandet av karensen i sjukförsäkringen inte permanentas förväntar vi oss att regeringen, med Stefan Löfven i spetsen, gör det möjligt för arbetsmarknadens parter att förhandla om ett avskaffat karensavdrag för våra grupper.

I dag begränsas möjligheten att via avtalsvägen avskaffa karensavdraget i lagen om sjuklön.

Att öppna för en avtalslösning ligger helt i linje med den svenska modellen att låta arbetsmarknadens parter förhandla fram lösningar som svarar på reella behov i den aktuella branschen.

En central styrka i vår modell är ju just det utrymme som finns för anpassningar och flexibla lösningar utifrån olika branschers skilda verklighet och därmed skilda behov för så väl arbetsgivare som arbetstagare.

Det anpassningsutrymmet skulle också kunna gälla frågan om karens i sjukförsäkringen. Genom att överlämna frågan till arbetsmarknadens parter garanteras också stabila och förutsägbara villkor som tar långsiktig hänsyn till olika branschers behov och förutsättningar.

Att återinföra karensavdraget skulle drabba Sveriges arbetstagare orimligt hårt. Om inte regering och riskdag är beredda att avskaffa karensen för gott vill vi få möjlighet att agera själva.

För oss är det självklart – vi vet vilka konsekvenser karensavdraget får för medlemmarna i Vårdförbundet och i Kommunal. Det är en oacceptabel tanke att detta otyg skulle återuppstå.


Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE