Skolor, vänd er till oss – vi kan hjälpa

Replik om behovet av ökad kunskap hos lärare och rektorer kring funktionsnedsättningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fredrik Malmberg: Vi ser att fler skolor bör vända sig till oss för att få stöd i arbetet för att skapa en mer tillgänglig utbildning.
Fredrik Malmberg: Vi ser att fler skolor bör vända sig till oss för att få stöd i arbetet för att skapa en mer tillgänglig utbildning.

REPLIK. Det är klokt med tidiga insatser - också när det gäller blivande lärare och skolledare. Det Funktionsrätt lyfter, att landets lärarutbildningar behöver ett större specialpedagogiskt fokus för att elever med funktionsnedsättning ska få förutsättningar att klara sin utbildning, vore en välkommen utveckling.

Vi ser också att fler skolor bör vända sig till oss för att få stöd i arbetet för att skapa en mer tillgänglig utbildning.

I vårt uppdrag som stödjande myndighet till förskolor, skolor och vuxenutbildningar för att de ska kunna utveckla lärmiljöer där alla kan lära sig på bästa sätt, blir det tydligt att det saknas tillräcklig kunskap om hur man skapar en tillgänglig verksamhet.

Skolinspektionens granskning har visat att mer än hälften av alla grundskolor har brister i sitt arbete med särskilt stöd.

Funktionsrätt lyfter att vi bör ha en tydligare stödfunktion när det gäller aktuell kunskap om hur olika funktionsnedsättningar påverkar förutsättningar att lära sig. Vi har redan det uppdraget och tar Funktionsrätts uppmaning på stort allvar. Det är också därför vi öppnat tjänsten ”Fråga en rådgivare” där bland annat lärare kan få råd och stöd. Vi får fin återkoppling på det stöd vi ger, men vi behöver göra det mer känt.

Vår verksamhet möter genom våra 4 000 rådgivningsuppdrag och vår kompetensutveckling skolhuvudmän, rektorer och lärare som arbetar under skiftande omständigheter.

I våra olika uppdrag ser vi att skolpersonalens kunskap om de generella och specifika utmaningar som följer med elevers olika funktionsuppsättning gör stor skillnad – oavsett vad man har för resurser.

Med kunskapen bland skolledare, lärare och andra yrkesgrupper i skolan, kommer många gånger också attityden att det här är helt centralt i det egna kvalitetsarbetet - och inte ett sidospår. De ser att det som är helt nödvändigt för att elever med funktionsnedsättning ska klara skolan är bra för alla elever.

Därför är det önskvärt att lärarutbildningarna i större utsträckning rustar blivande lärare att möta och undervisa elever med funktionsnedsättning. De eleverna finns i varje klass, så kunskapen om hur man skapar tillgängliga lärmiljöer behöver alla i skolan ha, på alla nivåer.


Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE